Rate this post

عاشق وب: طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران تعداد تراکنش های ﮔﺬرﮔﺎه عمومی ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ امسال از مرز دو میلیارد تراکنش عبور کرده است.

به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، گذرگاه عمومی خدمات دولت یا به اختصار ( PGSB) بستری برای ارائه خدمات سازمان های دولتی و بنگاه های بخش خصوصی به یکدیگر برای اینترنت است. سال ۱۳۹۸ بود که سازمان فناوری اطلاعات ایران به استناد مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه، گذرگاه عمومی خدمات دولت را راه اندازی و در امتداد برون سپاری و بهره گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی پروژه PGSB را با مشارکت بخش خصوصی در قالب طرح (PPP ) و به شکل (BOT) اجرا کرد.

بر این اساس، سازمان فناوری اطلاعات ایران بوسیله فراخوان و رقابت عمومی پروژه گذرگاه عمومی خدمات دولت را طی برنامه ای هفت ساله به بخش خصوصی واگذار کرد و در آخر پروژه تمامی زیرساخت ها، دست آوردها، امتیازات و حقوق مادی و معنوی ناشی از اجرای این طرح به سازمان فناوری اطلاعات ایران منتقل خواهد شد؛ در این پروژه دریافت خدمات و استعلامات مرکز ملی تبادل اطلاعات بوسیله ارائه برخی از رابط های برنامه نویسی (API ) فراهم می شود.

در همین رابطه عضو هیات مدیره یکی از شرکت های مجری پروژه گفته بود هدف ما به عنوان اپراتور اول گذرگاه عمومی خدمات دولت تسهیل در ارائه این (API)ها در کسب وکارها البته با نگاه ویژه به حفظ امنیت سازمان های سرویس دهنده و گیرنده، حفظ حریم خصوصی کاربران و داده های حساس است.

اهداف اصلی در این پروژه تسهیل خدمات و خدمات دولتی و عمومی به کسب وکار ها و شرکتها اعلام شده بود. همین طور در نظر گرفته شده بود که خدمات دولت در یک قالب یکپارچه به مردم ارائه شود و بوسیله ایجاد بازارچه خدمات دولت الکترونیکی بتوان که این استفاده را گسترش داد.

بنا بر اعلام مسئولان پروژه، طی ماه های گذشته عمده تمرکز این شرکت بر طراحی، تدوین و نهایی سازی معماری مورد نیاز در این طرح (PGSB) بوده و به طبع تامین زیرساخت ها و نیازمندی های سخت افزاری جهت نصب در دیتا سنتر سازمان فناوری اطلاعات است. این پروژه در ابتدا با چهار دستگاه سرویس دهنده و ۶۸ کسب وکار و دستگاه سرویس گیرنده آغاز به کار کرد، اندکی بیش از یک و نیم میلیون تراکنش داشت، در سال ۱۳۹۹ با ۱۶ دستگاه سرویس دهنده و ۲۷۲ کسب وکار و دستگاه سرویس گیرنده به تعداد قابل توجه ۱۹۳ میلیون تراکنش رسید.

تعداد تراکنش های این گذرگاه پارسال بیش از ۳۹۴ میلیون تراکنش اعلام گردید و پیش بینی می شود تا آخر سال جاری این رقم از ۵۵۰ میلیون تراکنش گذر کند که این امر نشان دهنده رشد بیش از پیش اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور باتوجه به این خدمات و بازار رو به توسعه آنست.

اما طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات، بر طبق تازه ترین گزاش انتشار یافته از طرف مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات درباره ی آخرین وضعیت گذرگاه عمومی خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطلاعات آمارها حاکی از آن هستند که در اولین ماه فصل پاییز با انجام بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش، مجموع تراکنش ها در این گذرگاه از شروع راه اندازی تا کنون از دو میلیارد و ۳۳۵ میلیون عبور کرده است. این در شرایطی است که این رقم در فروردین ماه در حدود ۱۲۰ میلیون تراکنش بود.

سرویس دهنده های برتر ﮔﺬرﮔﺎه عمومی ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ

در این ماه، مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور با بیش از ۵۰۰ هزار تراکنش بالاترین سرویس دهنده این گذرگاه بود و بیش از ۹۷ درصد از تراکنش ها را به خود اختصاص داد. از شروع سال جاری تا حالا بطور معمول صدر بالاترین دستگاه های سرویس دهنده از میان ۴۳ دستگاه سرویس دهنده به ترتیب وزارت کشور (مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار)، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده اند.

سرویس گیرنده های برتر ﮔﺬرﮔﺎه عمومی ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ

در خصوص دریافت خدمات الکترونیکی، در مهرماه از میان کسب وکارها و دستگاه اجرائی متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات به ترتیب وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور (مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار)، شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) بیش ترین تعداد تراکنش ها را به خود اختصاص داده اند.

از ابتدای سال جاری نیز بیش ترین تعداد تراکنش استفاده از خدمات الکترونیکی از میان ۶۵۳ کسب وکار و دستگاه اجرائی متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات به ترتیب مربوط به وزارت آموزش و پرورش، شرکت اسنپ و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران بوده است. از مجموع ۵۲۰ میلیون تراکنش گذرگاه عمومی خدمات دولت مرکز ملی تبادل اطلاعات در مهرماه سال ۱۴۰۱، سرویس استعلام بیماری کرونا سکوی ایران من، سرویس ثبت زائر، سرویس امور استخدامی سامانه امید وزارت کشور و سرویس ارسال پیامک نظرسنجی سازمان امور اداری و استخدامی در لیست پرکاربردترین خدمات قرار داشته اند.