Rate this post

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه با دریافت اطلاعات دانشجویان و اساتید از مراجع مربوطه، ثبت نام برای اینترنت مجانی شروع می شود، اظهار داشت: ما شرایط را رصد می نماییم و شتاب گیری واکسیناسیون در کشور این نوید را می دهد که به سمت آموزش حضوری حرکت نماییم.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، با عنایت به شروع سال جدید تحصیلی به صورت مجازی برای دومین سال متوالی و احتیاج به زیرساخت هایی همچون اینترنت برای دسترسی به محتوای آنلاین آموزشی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در این زمان با عرضه اینترنت مجانی و مجانی کردن سامانه شاد و سامانه های آموزشی، کوشیده بود فرایند آموزش را برای دانش آموزان و دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاهی تسهیل کند، بار دیگر به عرضه اینترنت مجانی اقدام نمود.
بدین ترتیب عیسی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- روز گذشته اعلام نمود برای اساتید دانشگاه ها ۶۰ گیگ، برای معلمان ۴۰ گیگ و برای دانشجویان ۳۰ گیگ اینترنت مجانی شش ماهه در نظر گرفته شده است. از روز گذشته، بعضی کاربران با رفتن به سامانه ICTgifts اعلام نمودند که هنوز ثبت نام برای دریافت اینترنت آغاز نشده است. همینطور دانشجویان به حجم بسته ها اعتراض داشته و عنوان کردند با عنایت به این که سال قبل بسته های ۶۰ گیگابایتی برای دانشجویان در نظر گرفته شده، بسته های فعلی پاسخگوی نیاز آنها نخواهد بود.
در این راستا ستار هاشمی – معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در گفتگو با ایسنا، درباره نحوه ثبت نام برای دریافت اینترنت مجانی اظهار داشت: سامانه ICTgifts احتیاج به یک سری اطلاعات دارد که توسط مراجع ذی ربط در اختیار ما قرار بگیرد تا بتوانیم فرایند ثبت نام را شروع نماییم. این اطلاعات باید توسط سازمان های وزارت علوم، وزارت بهداشت، مرکز مدیریت مراکز حوزوی، آموزش و پرورش در اختیار ما قرار گیرد که بتوانیم در فرایند ثبت نام از آن استفاده نماییم.
او همینطور درباره زمان انجام ثبت نام توضیح داد: مکاتبات و هماهنگی ها با مراجع مربوطه و هماهنگی لازم با اپراتورها برای تخصیص بسته های اعلامی انجام شده که برای اساتید دانشگاه، ۶۰ گیگ، برای معلمان ۴۰ گیگ و برای دانشجویان و طلاب ۳۰ گیگ در نظر گرفته شده است. به لحاظ زیرساختی، آمادگی لازم را در وزارت ارتباطات داریم و در اسرع وقت این کار انجام می شود و امیدواریم در هفته جاری بتوانیم این فرایند ثبت نام را آغاز نماییم.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اشاره به اعتراض کاربران به حجم پایین اینترنت ارائه شده بیان نمود: برای حجم بسته مدنظر مطالعاتی صورت گرفته، اما با عنایت به شتاب گیری فرایند واکسیناسیون در کشور، نگاهمان این است که بتوانیم به سمت حضوری کردن آموزش حرکت نماییم. ما در وزارت ارتباطات متناسب با نیاز واقعی و امید به این که بخشی از آموزش حضوری شود، در ادامه کار در تعامل با بخش آموزش و در کنار نظام تعلیم و تربیت کشور خواهیم بود.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، محمود حبیبی – مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش هم امروز اظهار داشت: به زودی بسته ۴۰ گیگ اینترنت مجانی در اختیار معلمان، قرار خواهد گرفت. این بسته مجانی به منظور استفاده معلمان در ۶ ماهه اول سال تحصیلی خواهد بود.