ردپای دایناسورهایی که امکان دارد آخرین دایناسورهای بریتانیا باشند در ˮکنتˮ پیدا شد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از گاردین، در حدود ۶۶ میلیون سال قبل یک شهاب سنگ به زمین برخورد کرد و سبب نابودی بخشی از دایناسورهای زمین شد. اما دایناسورهای بریتانیا خیلی زودتر از این منقرض شدند یعنی در حدود ۱۱۰ میلیون سال قبل.
در آن زمان بریتانیا در محل مراکش شمالی کنونی یا جنوب اسپانیا قرار داشت، سطح آب دریاها به سرعت درحال افزایش بود و فضای زندگی دایناسورها درحال از بین رفتن بود. اما ساحلی شنی در جنوب انگلستان در نزدیکی صخره های سفید شهر دوور(Dover)، مکانی مناسب به منظور زندگی بود.
دیو مارتیل(Dave Martill)، نویسنده ی این مقاله می گوید: در این مکان برای حیوانات گوشت خوار ماهی های مرده و برای گیاه خوران میزان زیادی گیاه تازه در ساحل وجود داشت.
این مکان پر از دایناسورهایی بود که در ماسه ها حرکت می کردند.

محققان ردپای فسیل شده ی چندین گونه از دایناسورها را کشف کردند. این ردپاها درون رسوبات حفظ شده اند.
این ردپاها نشان داده است که دایناسورهای زیادی با اندازه ی متوسط در این مکان زندگی می کرده اند که شامل گونه های تروپادا، پرنده آخر و آنکیلوسورها می شود.
مارتیل می گوید: این سنگ ها آخرین شواهد وجود دایناسور در بریتانیا است و تعجب می کنم که چرا پیش از این کسی آنرا کشف نکرده بود، چونکه این سنگ ها برای بیشتر از صدها سال در معرض نور خورشید بوده اند.
فیلیپ هادلند(Philip Hadland)، نویسنده ی اصلی این مقاله از موزه ی هستینگز(Hastings) می گوید که در سال ۲۰۱۱ کشف کرده که این سنگ ها متفاوت هستند و تصور کرده که امکان دارد ردپا باشند.

استیو بروسات(Steve Brusatte)، دیرینه شناس از دانشگاه ادینبرو که در این تحقیقات شرکت نداشته می گوید: باآنکه سال ها از زمانی که دایناسورها در این ساحل راه می رفتند گذشته است اما این بخش از کنت باردیگر تبدیل به یک ساحل شده و ما می توانیم در کنار این دایناسورها حرکت نماییم. این ردپاها جدید ترین فسیل هایی هستند که تابحال کشف کرده ایم اما امکان دارد توسط آخرین دایناسوری که در بریتانیا زندگی کرده تشکیل نشده باشد و روزی ردپاهای جدیدتری کشف نماییم.

منبع: