به گزارش عاشق وب پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافتند که آلودگی نوری می تواند گونه ای از پشه را به نیش زدن ترغیب کند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، پژوهش جدیدی که در “دانشگاه نوتردام”(University of Notre Dame) آمریکا انجام شده است، نشان داده است که نور مصنوعی باعث می شود گونه ای پشه که معمولا طی روز به نیش زدن تمایل دارد، هنگام شب هم به نیش زدن بپردازد.
افزایش گزیدگی توسط پشه “آئدس ایجیپتی”(Aedes aegypti) که به پرواز کردن و نیش زدن هنگام روز تمایل دارد، نگرانی هایی را در مورد افزایش آلودگی نوری پدید می آورد که می تواند انتقال بیماری هایی مانند تب دنگی، تب زرد، “چیکونگونیا” (chikungunya) و زیکا را تحت تأثیر قرار دهد.
“گیلس دوفیلد”(Giles Duffield)، استادیار بخش علوم زیستی دانشگاه نوتردام و از پژوهشگران این پروژه اظهار داشت: این موضوع، مشکل بزرگی است که نباید از آن غافل شد. آئدس ایجیپتی برخلاف گونه های دیگر که از جنگل می آیند تا از انسان و حیوان تغذیه کنند، همراه انسان تکامل می یابد و تمایل دارد تا از آن تغذیه کند. این پشه، در مجاورت خانه ها زندگی و تولید مثل می کند، ازاین رو احتمال قرار گرفتن آن در معرض آلودگی نوری زیاد است.
این بررسی نشان داد که نور مصنوعی، پشه آئدس ایجیپتی را به نیش زدن ترغیب می کند و شاید احتمال انتقال بیماری را افزایش دهد.
یافته های این پژوهش، به متخصصان همه گیرشناسی کمک خواهد نمود تا خطر انتقال بیماری توسط این گونه از پشه را بهتر درک کنند.
دوفیلد اضافه کرد: تأثیر این پژوهش می تواند بسیار زیاد باشد اما این مورد تابحال نادیده گرفته شده است. شاید این یافته ها به متخصصان حوزه همه گیرشناسی کمک نماید که با در نظر گرفتن آلودگی نوری، به پیشبینی میزان مبتلا شدن بپردازند.
این پژوهش، در مجله “American Journal of Tropical Medicine and Hygiene” به چاپ رسید.

منبع: