Rate this post

عاشق وب: شرکت مایکروسافت برای اولین بار مبادرت به انتصاب یک مدیر با پست سازمانی مدیر ارشد علمی برای رهبری علمی این شرکت می کند و برای این پست، ˮاریک هورویتسˮ را در نظر دارد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، شرکت بزرگ مایکروسافت برای نخستین بار در تاریخ خود، یک مدیر ارشد علمی منصوب می کند. این شرکت بعد از جدایی یک مدیر کلیدی در ماه فوریه، حالا “اریک هورویتس”(Eric Horvitz) را برای سازماندهی مجدد و گسترده تر بعنوان مدیر ارشد علمی این شرکت منصوب می کند.
“هورویتس” قبل از این، عضو فنی و مدیر آزمایشگاه های تحقیقاتی مایکروسافت بوده است. وی در سال ۱۹۹۳ به مایکروسافت پیوست و ۱۶ سال موفق را بعنوان محقق اصلی این شرکت پشت سر گذاشته است. وی همینطور مدیریت کمیته هوش مصنوعی و اخلاق در مهندسی و تحقیقات(AETHER) مایکروسافت را بر عهده دارد.
بگفته مایکروسافت، “هورویتس”رهبری شرکت را در زمینه پیشرفت ها و روندهای مربوط به موضوعات علمی و موضوعات و فرصت های افزایش یافته در تقاطع فناوری، مردم و جامعه بر عهده خواهد گرفت.
شاید مهم تر از آن، این باشد که وی و گروهش مایکروسافت را در جهت گیری علمی و ایجاد توانایی های علمی همچون ابتکارات جدید، تبیین اولویت ها و ارزیابی زمینه های مهم برای سرمایه گذاری در علم و فناوری راهنمایی می کند.

“هورویتس” در حساب کاربری لینکدین خود، زمینه های بیشتری را در مورد آنچه که در این نقش جدید انجام می دهد، توضیح داده است و خاطرنشان می کند که دفتر وی کوشش های خودرا بر روی تحقیقات مربوط به زیست شناسی، انفورماتیک پزشکی، فیزیک، پایداری، اقتصاد و علوم اجتماعی و رفتاری متمرکز خواهدنمود. وی همینطور می گوید تلاش زیادی در ارتباط با اصول هوش مصنوعی، برنامه ها و دستورالعمل های آن خواهدنمود.
در صورتیکه ما شاهد شرکت هایی مانند “Impossible Foods” با مدیران ارشد علمی هستیم، این سمت در بنگاه های متمرکز بر فناوری مانند مایکروسافت بسیار نادر است. حالا این انتصاب حاکی از اهمیت بیش از پیش تحقیقات در زمینه واقعیت افزوده، صدا یا هر زمینه دیگر برای مایکروسافت است.

منبع: