Rate this post

عاشق وب: تعدادی از محققان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه ای برای رتبه بندی سایت ها ارائه کردند.
عمار بزرگوار از پژوهشگران این طرح در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: در پروژه اجرا شده مبادرت به راه اندازی سامانه ای برای رتبه بندی وب سایت ها برمبنای لاگ شبکه و سیستم شده است.
وی با اشاره به اینکه این رتبه بندی برمبنای میزان محبوبیت سایت ها است، اظهار نمود: در سایت راه اندازی شده علاوه بر معرفی ۵ سایت برتر، ۵۰۰ سایت برتر شبکه ایران نیز قابل دسترسی است.
بزرگوار افزود: در این سامانه علاوه بر رتبه بندی، تحلیل های دقیق تری از هر وب سایت ارائه می شود تا صاحبان هر وب سایت بتوانند وضعیت خودرا با سایت های رقیب مقایسه کنند و با اتخاذ استراتژی هایی بتوانند وب سایت خودرا برای بازار هدف ارتقا دهند.
محقق این طرح با اشاره به اینکه در این رتبه بندی درصد رشد و ارتقای هر سایت نیز قابل مشاهده می باشد، اشاره کرد: در این رتبه بندی داده هایی ارائه می شود که برمبنای آن می توان تشخیص داد که سایت هایی که دارای رتبه های بالایی هستند، چه تصمیماتی اتخاذ نموده اند.
بزرگوار اعلام تعداد کاربران را از دیگر خدمات این سامانه نام برد و تصریح کرد: این رتبه بندی برمبنای الگوریتم های بیگ دیتا به دست می آید؛ به این معنا که کلاسترهای بیگ دیتا پردازش می شوند و برمبنای معیارهای روزانه، ماهیانه و میانگین آنها، به وب سایت ها امتیاز داده می شود و مشخص می شود که وب سایت چه رتبه ای دریافت کرده است.
وی با تاکید بر اینکه این طرح شبیه الکسا است، اظهار نمود: البته کار رتبه بندی الکسا برمبنای تخمین است؛ اما در این طرح رتبه بندی دقیق و برمبنای الگوریتم های بیگ دیتا صورت خواهد گرفت.

منبع: