Rate this post

عاشق وب: پژوهشگران آمریکایی، نوعی پهپاد عرضه کرده اند که می تواند بام خانه را به تنهایی تعمیر کند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از نیوساینتیست، پهپادها گاهی اوقات می توانند مزاحمت ایجاد کنند اما در بعضی موارد نیز کارآمد هستند. شاید پهپادی که به یک میخ کوب مجهز است، بتواند به تعمیر بام خانه کمک نماید.
پژوهشگران “دانشگاه میشیگان”(UM)، سیستمی طراحی نموده اند که می تواند بام خانه را تعمیر کند. این ایده زمانی به ذهن “الا آتکینز”(Ella Atkins)، پژوهشگر دانشگاه میشیگان رسید که مجبور شد بام خانه اش را تعمیر کند.
آتکینز و همکارانش در این سیستم جدید، یک میخ کوب را به پهپاد متصل کردند. یک سیستم ردیاب حرکت که از زمین کنترل می شود، موقعیت دقیق پهپاد را ردیابی می کند و پهپاد با کمک این اطلاعات می تواند به صورت خودکار روی بام آویزان شود و با استفاده از میخ کوب به تعمیر آن بپردازد.
شاید دیدن یک پهپاد مجهز به میخ کوب، ترسناک باشد اما پهپاد طوری تنظیم شده که میخ ها را به سمت بام پرتاب نکند؛ بلکه سیستم شلیک میخ، با فشار میخ کوب به سطح بام صورت می گیرد.
آتکینز باور دارد که این پهپادها، جای انسان ها را در صنعت اشغال نمی کنند.
وی ادامه داد: حتی اگر پهپادها به شکل گسترده مورد استفاده قرار بگیرند، باز هم به حمایت انسان ها نیاز دارند تا ابزار و مواد مورد نیاز آنها تامین شوند.
این پهپاد جهت استفاده های تجاری، به یک سیم برق و منبع هوای پنوماتیک مجهز می شود تا بتواند مدت بیشتری پرواز کند و همچنین، یک میخ کوب حرفه ای را به کار می برد.
“استیو رایت”(Steve Wright)، پژوهشگر “دانشگاه وست”(UWest) اظهار داشت: تنظیمات پهپاد جهت استفاده های تجاری، دشوار نخواهند بود، بلکه کاری تماشایی و جالب بنظر می رسد.
وی ادامه داد: موج جدید نوآوری در حوزه ابداع پهپادها، می تواند امکان تماس فیزیکی آنها را با اشیا فراهم آورد و این سیستم جدید، گامی برای رسیدن به این هدف است.

منبع: