Rate this post

عاشق وب: پژوهشگران در بررسی جدیدی دریافتند که می توان با خارج کردن نوع خاصی از سلول های مغز استخوان، به درمان سرطان پستان کمک کرد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از یورک الرت، پژوهشگران دریافته اند که رشد تومورهای پستان، با کمک سلول های استرومال که در مغز استخوان رشد می کنند، شدت می یابد. این پژوهش نشان داده است که خارج کردن فیبروبلاست های مغز استخوان می تواند احتمال باقی ماندن سرطان پستان را کم کند و شاید هدف قرار دادن این سلول ها، روش موثری برای درمان این بیماری باشد.
سلول های سرطانی داخل تومورهای جامد، توسط سلول های دیگری که سرطانی نیستند احاطه می شوند و رشد و متاستاز آنها شدت می یابد. تومورهای پستان، سلول های فیبروبلاست بسیاری دارند که به تکثیر سلول سرطانی، التهاب و شکل گیری رگ های خونی جدید کمک می کند؛ در نتیجه امکان پرورش سلول با مواد مغذی و اکسیژن فراهم میگردد. خیلی از این فیبروبلاست های سرطانی، در بافت پستان ریشه دارند اما منشا سلول های دیگر متفاوت می باشد.
پژوهشگران در بررسی روی موش های مبتلا به سرطان پستان دریافتند که تعداد قابل توجهی از فیبروبلاست های در رابطه با سرطان، از سلول های مغز استخوان موسوم به “سلول های استرومال مزانشیمی”(MSCs) نشات می گیرند. این بررسی نشان داد که تومورهای پستان می توانند سلول های استرومال مزانشیمی را از مغز استخوان خارج و آنها را به فیبروبلاست تبدیل کنند.

این فیبروبلاست ها، با فیبروبلاست های سرطانی متفاوت هستند. آنها فاقد یک پروتئین اصلی موسوم به “PDGFRα” هستند اما فیبروبلاست های مغز استخوان می توانند بر شکل گیری رگ های خونی جدید موثر باشند چونکه می توانند مقدار زیادی از یک پروتئین موسوم به “کلاسترین”(clusterin) تولید کنند. تومورهایی که فیبروبلاست های مغز استخوان را در بر دارند، سریع تر از تومورهایی که منشا آنها فیبروبلاست های پستان است، رشد می کنند.
این پژوهش جدید نشان داده است که خارج کردن فیبروبلاست های مغز استخوان، برای رشد تومور مهم می باشد. شاید درک عملکرد این فیبروبلاست های سرطانی بتواند به ابداع روش های درمانی جدیدی برای درمان سرطان پستان کمک نماید.
این پژوهش، در مجله “Journal of Experimental Medicine” به چاپ رسید.