Rate this post

عاشق وب: پژوهشگران دانشگاه ˮام.ای.تیˮ در بررسی اخیر خود دریافتند که جداسازی نورون ها، بر قدرت محاسباتی مغز انسان موثر است.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از ام.آی.تی نیوز، نورون های مغز انسان، سیگنال های الکتریکی را از هزاران سلول دیگر دریافت می کنند و رشته های بلند عصبی موسوم به “دندریت”(dendrite)، نقش مهمی در ترکیب این اطلاعات بر عهده دارند؛ در نتیجه سلول ها می توانند واکنش درستی نشان دهند.
عصب شناسان دانشگاه “ام.آی.تی”(MIT)، با استفاده از نمونه های بافت مغز دریافته اند که دندریت های انسان نسبت به دندریت گونه های دیگر، خصوصیت های الکتریکی متفاوتی دارند. بررسی های آنها نشان می دهند که سیگنال های الکتریکی با جریان یافتن در دندریت های انسان، ضعیف می شوند و به جداسازی الکتریکی می انجامند؛ به این مفهوم که بخش های کوچکی از دندریت ها می توانند مستقل از بقیه نورون ها عمل کنند.

به قول پژوهشگران، امکان دارد این تفاوت ها، به قدرت محاسباتی بیشتر مغز انسان منجر شوند. “مارک هارنت”(Mark Harnett)، استادیار حوزه مغز و علوم شناختی اظهار داشت: نمی توان گفت دلیل باهوش بودن انسان ها، داشتن نورون های بیشتر و قشر مغزی وسیع تر است. در نورون های انسان، جداسازی الکتریکی بیشتری وجود دارد و این موضوع، به نورون های هر قسمت امکان می دهد کمی مستقل تر عمل کنند و قابلیت های محاسباتی هر نورون مستقل، افزایش یابد.
پژوهشگران در نظر داشتند اثر تفاوت طول دندریت را بر خصوصیت های الکتریکی آنها بررسی کنند. آنها موفق شدند فعالیت الکتریکی را در دندریت موش و انسان، مورد بررسی قرار دهند. برای این کار، بخش هایی از بافت مغز بیماران مبتلا به صرع مورد استفاده قرار گرفت که طی جراحی خارج شده بود.
این پژوهش نشان داد که دندریت های انسان و موش، کانال های یونی مشابهی دارند که می توانند جریان کنونی را تنظیم کنند اما تراکم این کانال ها در دندریت انسان، ناشی از میزان طول آنهاست. پژوهشگران، یک مدل زیست فیزیکی دقیق هم ابداع کردند که نشان داده است این تغییر تراکم می تواند دلیل برخی تفاوت ها میان فعالیت الکتریکی دندریت های انسان و موش باشد.
این پژوهش، در مجله ” Cell” به چاپ رسید.