Rate this post

به گزارش عاشق وب، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با نحوه پیدا شدن بالگرد رئیس جمهور از راه موبایل یکی از سرنشینان توضیحاتی عرضه داد.

به گزارش عاشق وب به نقل از مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگوی ویژه خبری ضمن اشاره به سانحه بالگرد و شهادت رئیس جمهور و هیأت همراه اظهار داشت: روز گذشته فورا پس از متوجه شدن سانحه، تیم 30 نفره فنی با اپراتورهای ارتباطی و نهاد و دستگاههای مختلف تشکیل دادیم تا تمام زیرساخت های فنی و توانمندی خا را بکار ببریم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همینطور اظهار داشت: محدوده معدن را پیدا کردیم که مثلث مانتد بود و توان فنی را به کار گرفتیم و در ابتدا سه محدوده را با توجه به سیگنال هایی که دریافت می کردیم در نظر گرفتیم.
وی اظهار داشت: گوشی یکی از سرنشینان بالگرد رئیس جمهور تا ساعت ۷ و ۸ شب روشن بود و توانستیم با استفاده از آنتن دهی آن اطلاعات خوب و دقیق تری از محدوده بگیریم و در اختیار گروههای امدادی و تیم های پهپادی کشور ترکیه که قبلاً با هماهنگی مجوز دریافت کرده بودند، قرار دهیم.
وی اضافه کرد: آنها این اطلاعات را دریافت نمودند و بیشتر مکان هایی که مورد پایش قرار دادند را ما اطلاعاتش را در اختیارشان قرار داده بودیم.
وزیر ارتباطات در ادامه در مورد رئیس جمهور هم اضافه کرد: یکی از خصوصیت های آقای رئیسی ولایت پذیری ایشان بود، تلاش داشتند همه عوامل رهبری را اجرا کنند و برای آن برنامه ریزی می کردند.
زارع پور افزود: هر دستوری رهبری می دادند می گفتند باید اجرایی شود و معتقد بودند همه آنها را ما باید اجرایی نماییم.

منبع: