Rate this post

به گزارش عاشق وب، شرکت مخابراتی AT&T اعلام نمود: حدود ۲ هفته قبل یک مخزن داده در وب تاریک انتشار یافته که طبق تحلیل اولیه شرکت، اطلاعات۷.۶ میلیون کاربر فعلی و ۶۵.۴ میلیون کاربر سابق این شرکت را به خطر انداخته است.
به گزارش عاشق وب به نقل از رویترز، طبق بیانیه شرکت، مخزن داده در ارتباط با ۲۰۱۹ یا پیش از آن است. همینطور شواهدی از دسترسی غیر مجاز به سیستم های شرکت درنتیجه این رویداد رصد نشده است. AT&T اعلام نمود هنوز به صورت دقیق نمی داند داده ها از شرکت یا یکی از فروشندگان آن نشت کرده است. همینطور به قول شرکت این رویداد روی عملیات های آن تاثیری نداشته و منبع داده ها هنوز تحت ارزیابی است. AT&T با تمام کاربرانی که تحت تأثیر این رویداد قرار گرفته اند تماس گرفته و رمز ۷.۶ میلیون کاربر فعلی را بازنشانی کرده است. شرکت مخابراتی مذکور در آمریکا حدود ۲۹۰ میلیون کاربر دارد. AT&T درماه فوریه مبتلا به اختلال و دسترسی هزاران کاربر آمریکایی آن به تماس و ارسال پیام هم قطع شد. همین رویداد تحقیقات دولت فدرال آمریکا را به دنبال داشت.