Rate this post

به گزارش عاشق وب، دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: بخش خصوصی، فعالان و یا نمایندگی آنها در خارج از کشور می توانند به عنوان واسطه، مذاکراتی را با سکوهای خارجی انجام دهند.

به گزارش عاشق وب به نقل از مهر، سید محمد امین آقامیری در نشست خبری که امروز در کافه رسانه نمایشگاه رسانه های ایران برگزار گردید، با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: در این مصوبه بخش اول مربوط به بحث مزیت بخشی و عوامل مؤثر در بهبود کیفیت سکوها است که دستگاهها مکلف شدند این شرایط را فراهم آورند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد: بخش دیگر خدمات است؛ یکی از نکاتی که خیلی از کاربران سکوهای ایرانی بارها درخواست داشتند، اضافه شدن خدمات پرکاربرد به سکوهاست تا افراد و کاربران خدمات و نیازمندی های خودرا برطرف کنند.
وی افزود: مبحث بعدی که یک مرحله آن سال قبل اعلام شد، درباره ی سکوهای خارجی است؛ سکوهای خارجی بر سه قسم هستند دسته اول سکوهای آزاد هستند که قوانین کشور را رعایت می کنند. برخی دیگر سکوهایی اند که قوانین کشور را رعایت نمی کنند و در این زمینه قرار شد ساز و کاری تعریف شود. سال پیش اعلام گردید که اینها باید در داخل کشور نمایندگی بزنند و مقررات کشور را رعایت نمایند.
بخش خصوصی واسط مذاکره با سکوهای خارجی می شود
اقامیری اضافه کرد: در مصوبه اخیر یک راه حل دیگری اعلام گردید در خصوص این که بخش خصوصی، فعالان و یا نمایندگی اینها در خارج از کشور به عنوان واسطه مذاکراتی را با این سکوها انجام دهند. کشورهای دیگر در اتحادیه اروپا یا مثل هند، چین، کانادا و امریکا به همین شکل عمل می کنند و سکوها ملزم هستند قواعد سرزمینی را رعایت نمایند. بنابرین در این مصوبه قرار شد به جز مالک کسان دیگری مسئولیت را برعهده بگیرند و از داخل مجوز بگیرند.
وی در ادامه توضیح داد: روش دیگر نیز از مسیر ابزارهای فنی است که در این مورد بحث پوسته مطرح گردیده است اما این روش بسیار فراتر است و محدود به پوسته نمی گردد.
اقامیری در ادامه اشاره کرد: مبحث دیگر بحث تحریم ها و مختل شدن دسترسی مردم به قسمتی از خدمات به سبب تحریم هاست که وزارت ارتباطات ۲ سازکار را در این خصوص در نظر گرفته است و قرار شده ساز وکارهای رایگان برای همه مردم فراهم گردد و اگر بخش خصوصی هم خواست می تواند با دریافت مجوز ابزارهای تحریم شکن را توسعه دهد و این حوزه هم یک حوزه اقتصادی شود. دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این پرسش که آیا مشخصاً با مصوبه اخیر رسانه های اجتماعی مثل اینستا و واتساپ رفع فیلتر خواهند شد، اظهار داشت: هر سکویی از این قالب در مصوبه استفاده کند؛ این سکوها می توانند خودشان نمایندگی در ایران ایجاد کنند و یا بخش خصوصی می تواند با آنها مذاکره کند و این سکوها باید چهارچوب را قبول کنند. توسعه ابزارهای تحریم شکن وی ادامه داد: بنابرین هر سکویی که چهارچوب قوانین و مقررات ما را با ۳ راه حل ایجاد نمایندگی یا بوسیله واسط (بخش خصوصی) و یا ابزارهای فنی قابلیت پیاده سازی قوانین و مقررات کشور داشته باشد در دسترس عموم مردم قرار می گیرد.

منبع: