Rate this post

به گزارش عاشق وب، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت: همزمان با بازی ایران و ژاپن ترافیک داخل کشور از ۷ ترابیت بر ثانیه عبور کرد.
به گزارش عاشق وب به نقل از مهر، امیر لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد ترافیک داخل کشور همزمان با بازی ایران و ژاپن اظهار داشت: هم زمان با بازی ایران و ژاپن ترافیک داخل کشور رکورد جدید زد و از ۷ ترابیت برثانیه عبور کرد. سهم ترافیک IXP برای اولین بار به حدود ۵ ترابیت برثانیه رسید. وی ادامه داد: در بازی ایران و سوریه هم مجموع ترافیک داخل و خارج رکورد زد و از ۱۲.۵ ترابیت برثانیه عبور کرد.