Rate this post

عاشق وب: استرالیا یک نهاد مشورتی برای کاهش خطرات هوش مصنوعی ایجاد خواهدنمود و تازه ترین کشوری است که نظارت خودرا بر این فناوری می افزاید.
به گزارش عاشق وب به نقل از رویترز، دولت این کشور تصمیم دارد برای معرفی طیفی از دستورالعمل ها همچون تشویق شرکتهای فناوری به برچسب زدن محتوای ساخته شده با هوش مصنوعی با سازمان های صنعتی همکاری کند. اد هاسیک وزیر علم و صنعت استرالیا هم پیش بینی نمود هوش مصنوعی به رشد اقتصادی منجر می شود اما استفاده از آن در کسب و کار ناهمگون است. او به خبرنگاران اظهار داشت: همینطور مبحث اعتماد به فناوری وجود دارد و کمبود اعتماد هم اندک اندک به ترمز دستی در مقابل رشد و جذب فناوری منجر می شود که باید با آن مقابله نماییم. استرالیا اولین کمیسیون سلامت الکترونیک(eSafety) را در سال ۲۰۱۵ میلادی راه اندازی نمود اما در مورد قانونمندسازی هوش مصنوعی در بعضی کشورها عقب تر از بقیه است. البته دستورالعمل اولیه هوش مصنوعی استرالیا داوطلبانه است، حال آنکه در مناطق دیگر همچون اتحادیه اروپا قوانین هوش مصنوعی برای شرکت ها لازم الاجرا هستند. استرالیا سال قبل میلادی مشاوره در رابطه با هوش مصنوعی را آغاز و بیشتر از ۵۰۰ پاسخ دریافت کرد. دولت استرالیا در پاسخ موقت خود اعلام نمود که می خواهد بین مصارف «کم خطر» هوش مصنوعی مانند فیلتر کردن ایمیل های هرزنامه و نمونه های «پرخطر» مانند ایجاد محتوای دستکاری شده، تمایز قائل شود.

منبع: