Rate this post

به گزارش عاشق وب، با گذشت بیشتر از یکسال از تصویب آئین نامه پشتیبانی از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کارنامه دستگاه ها و سازمان ها در پشتیبانی از کسب و کارهای دیجیتال منتشر گردید.

به گزارش عاشق وب به نقل از مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۳ آبان ۱۴۰۱ ضوابط شناسایی سکوهای مشمول طرح پشتیبانی از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و شرایط بهره مندی از حمایت های آنرا منتشر و فراخوان شناسایی سکوهای علاقه مند به حضور در طرح پشتیبانی از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را اعلام نمود. این فراخوان به دنبال تصویب آئین نامه پشتیبانی از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال با عضویت ۶ وزیر و نمایندگانی از برخی نهادهای ذیربط همچون بانک مرکزی و معاونت فناوری ریاست جمهوری منتشر گردید.
کارگروه اقتصاد دیجیتال با اختیارات قانونی از جانب ریاست جمهوری، آئین نامه پشتیبانی از کسب و کارها را مورد بررسی قرار داد و نتیجه آن از سوی دولت ابلاغ گردید که شامل ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت است. آئین نامه مزبور با هدف پشتیبانی از کسب و کارها و سکوهای عرضه دهنده سرویس به کسب و کارها تدوین شد و بدین سان کسب وکارها، سکوها و مردم، سه مخاطب اصلی این آئین نامه محسوب می شوند.
در این آئین نامه که حدود ۲۰ نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکوها و کسب و کارهای اینترنتی پیشبینی شده است در چارچوب تکالیفی برای دستگاههای مختلف در چارچوب این آئین نامه ابلاغ گردیده است.
تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساخت های سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارک های علم و تکنولوژِی، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و … در این آئین نامه پیشبینی شده است.
مسئولیت پیگیری و کمیته نظارتی که در جهت اجرای آئین نامه حمایتی دولت از کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال ابلاغ گردیده است به عهده چند وزارت خانه شامل وزارت ارتباطات، اقتصاد و صمت است.
آمار کسب و کارها روی سکوهای بومی ۲ برابر شد
حال با گذشت بیشتر از یک سال از زمان ابلاغ آئین نامه، پیگیری خبرنگار مهر از آخرین وضعیت اجرای مفاد آن توسط دستگاه ها و نهادهای اجرای کشور تا پایان آبان ماه، حاکی از آنست که تعداد کسب و کارها بر روی سکوها از شهریور سال قبل تا شهریور سالجاری از حدود ۴۸۰۰۰۰ کسب و کار به ۸۷۰۰۰۰ کسب و کار بالا رفته است. بعضی از دستگاه ها به تکالیف خود در پشتیبانی از سکوهای داخلی عمل نکرده اند.
همچنین به منظور عرضه پیشرفت آئین نامه پشتیبانی از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال به صورت کلی حدود ۳۳ جلسه پیگیری بین دستگاه ها شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک مرکزی، شرکت پست و همینطور جلسات کارگروه نظارت ماده ۱۴ و جلسات عمومی با نمایندگان تمام دستگاههای دارای تکلیف برگزار گردید.
جزییات اجرا و عدم اجرای تکالیف دستگاه ها و نهادهای اجرایی در برابر آئین نامه پشتیبانی از سکوهای اقتصاد دیجیتال به شرح زیر است:
کارنامه نهادها و دستگاههای اجرایی
بانک مرکزی
بانک مرکزی در قسمت خدمات متنوع پرداخت در ارتباط با بند یک ماده ۲ آئین نامه برای فراهم شدن امکان راه اندازی «حساب امانی» در سکوهای مشمول تکلیف خویش را در مورد «وضعیت از نظر دستگاه» انجام نداده اما تکلیف خویش را در مورد «وضعیت از نظر سکوهای مشمول» انجام داده است و این تکلیف از نظر تحقق از دیدگاه کاربر در بعضی سکوها قابل مشاهده می باشد.
همچنین بانک مرکزی در مورد فراهم شدن امکان پرداخت مستقیم در سکوهای مشمول تکلیف خویش را در مورد وضعیت از نظر دستگاه و از نظر سکوهای مشمول انجام داده است و این تکلیف از نظر تحقق از دیدگاه کاربر در بعضی سکوها قابل مشاهده می باشد.
از سوی دیگر در مورد فراهم شدن امکان راه اندازی کیف پول در سکوهای مشمول و فراهم کردن درگاه پرداخت برای سکوهای مشمول، بانک مرکزی تکلیف خویش را در مورد وضعیت از نظر دستگاه و از نظر سکوهای مشمول و همینطور از نظر تحقق از دیدگاه کاربر انجام داده است.
بانک مرکزی در مورد ماده ۲ و تبصره ماده ۷ آئین نامه پشتیبانی از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در قسمت خدمات متنوع پرداخت تحت عنوان فراهم شدن امکان راه اندازی ریال رقمی در سکوهای مشمول و همینطور در مورد قبول حساب کاربری افراد برای اعتبارسنجی مالی آنان در بانک ها، تکلیف خویش را انجام داده است.
سازمان امور مالیاتی
سازمان امور مالیاتی در مورد معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، همینطور در مورد تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی و همینطور قبول هزینه های راه اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بخشی از تکالیف خویش را انجام داده است.
سازمان صدا و سیما
سازمان صداوسیما در قسمت حمایت تبلیغاتی از سکوها و کسب و کارهای مشمول در ارتباط با ماده ۳ آئین نامه در مورد ممنوعیت تبلیغ سکوهای مشابه خارجی در برنامه های این سازمان، تکلیف خویش را از نظر دستگاه و سکوهای مشمول انجام داده است اما در مورد تبلیغ و معرفی به مدت ۶ ماه و تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول بر مبنای تعرفه فرهنگی تکالیف آئین نامه را انجام نداده است.
سازمان صدا و سیما همینطور در قسمت حمایت تبلیغاتی از سکوها و کسب و کارهای مشمول در ارتباط با جز ب بند سه ماده ۳ در مورد انتقال کلیه تعاملات سازمان صداوسیما با مردم به سکوهای داخلی تکلیف خویش را از نظر دستگاه و از نظر تحقق از دیدگاه کاربر انجام داده است.
همچنین در جز پ بند سه ماده ۳ این بخش در مورد برنامه سازی برای معرفی به عموم مردم و مخاطبین تخصصی موفق به انجام تکلیف خود نشده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قسمت حمایت تبلیغاتی از سکوها و کسب و کارهای مشمول در ارتباط با بند پنج ماده ۳ در مورد استفاده از ظرفیت کانون های تبلیغاتی و پیامک تبلیغاتی تکلیف خویش را انجام داده است.
همچنین در ماده ۱۲ همین بخش با مبحث ایجاد امکان استعلام و صحت سنجی تولیدکنندگان محتوا که در سکوهای داخلی فعالیت می نمایند، تکلیف از نظر دستگاه، سکوهای مشمول و از نظر تحقق از دیگاه کاربر انجام نشده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قسمت خدمات پستی در ارتباط با ماده ۴ این آئین نامه در مورد تخفیف پستی تکلیف خویش را از نظر دستگاه و سکوهای مشمول انجام داده است.
همچنین در قسمت تأمین منابع برای تجهیزات مورد نیاز سکوهای مشمول در ارتباط با تبصره ماده ۵ این آئین نامه در مورد عرضه زیرساخت جهت راه اندازی اولیه سکوها تکالیف خویش را انجام داده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همینطور در قسمت تسهیل استقرار سکوهای مشمول در پارک های علم و فناوری در ارتباط با ماده ۸ این آئین نامه در مورد پذیرش و استقرار دفاتر و شعب در پارک های علم و فناوری تکلیف خویش را از نظر دستگاه انجام داده است اما این تکلیف از نظر سکوهای مشمول انجام نشده است.
این وزارت همینطور در قسمت عرضه خدمات دولتی در سکوهای مشمول در ارتباط با ماده ۱۳ این آئین نامه در مورد فراهم کردن امکان عرضه خدمات استقرار یافته در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای سکوهای داخلی تکلیف خویش را انجام داده است.
همچنین بخشی از تکلیف در ارتباط با اعطای وام به کسب و کارها در مورد ثبت نام متقاضیان و عرضه تسهیلات انجام شده است.
وزارت امور اقتصاد و دارایی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمت اعتبار بخشی به کسب و کارها و کاربران در ارتباط با بند یک ماده ۹ این آئین نامه در مورد اعطای نشان ویژه کسب و کار در سکو به کسب و کارهای احراز هویت شده تکلیف خویش را در مورد وضعیت از نظر دستگاه انجام داده است اما وضعیت این تکلیف از نظر سکوهای مشمول و تحقق از دیدگاه کاربر انجام نشده است.
همچنین بخشی از تکلیف این وزارت خانه در مورد «تسهیل مجوز به کسب و کارها» در حال انجام می باشد و قسمتی دیگر هنوز اجرایی نشده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمت تسهیلات بانکی در ارتباط با ماده ۷ این آئین نامه در مورد عرضه تسهیلات به کسب وکارهایی که فعالیت خویش را از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول منتقل کنند، تکلیف خویش را از نظر دستگاه انجام داده است اما این تکلیف از نظر سکوهای مشمول و تحقق از دیدگاه کاربر انجام نشده است.
کارنامه دستگاه ها در پشتیبانی از کسب و کارهای بومی دیجیتال نام دستگاه تعداد تکالیف انجام شده انجام نشده درحال انجام بانک مرکزی ۶ تکلیف
۱. امکان پرداخت مستقیم در سکوهای مشمول
۱. فراهم شدن امکان راه اندازی حساب امانی در سکوهای مشمول ۲. امکان راه اندازی کیف پول در سکوهای مشمول ۲. فراهم شدن امکان راه اندازی ریال رقمی در سکوهای مشمول ۳. فراهم کردن درگاه پرداخت برای سکوهای مشمول ۳. قبول حساب کاربری افراد برای اعتبارسنجی مالی آنان در بانکها بر مبنای دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه خواهد نمود سازمان امور مالیاتی ۳ تکلیف
۱. معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم ۲. تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی ۳. قبول هزینه های راه اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سازمان صدا و سیما ۵ تکلیف
۱. ممنوعیت تبلیغ سکوهای مشابه خارجی در برنامه های صدا و سیما
۱. تبلیغ و معرفی به مدت ۶ ماه ۲. انتقال تمام تعاملات سازمان صداوسیما با مردم به سکوهای داخلی ۲. تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول برپایه تعرفه فرهنگی ۳. برنامه سازی برای معرفی به عموم مردم و مخاطبان تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲ تکلیف ۱. استفاده از ظرفیت کانون های تبلیغاتی و پیامک تبلیغاتی ۲. ایجاد امکان استعلام و صحت سنجی تولیدکنندگان محتوا که در سکوهای داخلی فعالیت کنند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵ تکلیف
۱. تخفیف پستی ثبت نام متقاضیان و عرضه تسهیلات ۲. عرضه زیرساخت جهت راه اندازی اولیه سکوهای مشمول ۳. پذیرش و استقرار دفاتر و شعب در پارک های علم و فناوری ۴. فراهم کردن امکان عرضه خدمات استقرار یافته در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای سکوهای داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳ تکلیف
۱. اعطای نشان ویژه کسب و کار در سکو به کسب و کارهای احراز هویت شده کسب و کارهای خانگی و ثبت محور، نیازی به دریافت مجوز ندارند و ثبت نام آنها در پلت فرم به منزله ثبت در در گاه ملی مجوزها است. ۲. عرضه تسهیلات به کسب و کارهایی که فعالیت خود را، از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول منتقل کنند.