Rate this post

به گزارش عاشق وب، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: توسعه شبکه توسط اپراتورها به سرمایه گذاری نیاز دارد که با این تعرفه ها امکان توسعه و حتی نگهداری شبکه را نداشتند و نتیجه کندی شبکه بود.
به گزارش عاشق وب به نقل از مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در مورد علت گرانی اینترنت اظهار داشت: توسعه شبکه توسط اپراتورها که بخش خصوصی هستند به سرمایه گذاری نیاز دارد که با این تعرفه ها امکان توسعه و حتی نگهداری شبکه را نداشتند و نتیجه کندی و افت کیفیت شبکه است. وی ادامه داد: تعهد گرفتیم که منابع حاصل از این ۳۴ درصد افزایش را صرف توسعه شبکه و افزایش کیفیت کنند و تا خرداد ۱۴۰۳ حداقل ۳۰ درصد سرعت را بهتر کنند.