Rate this post

به گزارش عاشق وب، سخنگوی سازمان فضایی ایران اظهار داشت: پژوهشگاه فضایی ایران ۳ جایزه ملی کسب و مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش عاشق وب به نقل از مهر، حسین دلیریان سخنگوی سازمان فضایی ایران در شبکه اجتماعی ویراستی اظهار داشت: پژوهشگاه فضایی ایران ۳ جایزه ملی کسب و مورد تقدیر قرار گرفت که همچون این جایزه ها، دریافت جایزه ملی فناوری در نخستین رویداد جایزه ملی فناوری ایران، کسب جایزه در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور بخاطر طرح «آشکارساز قابل حمل دومنظوره مواد ممنوعه» و کسب جایزه غرفه برتر در نمایشگاه پژوهش و فناوری و فن بازار است.