Rate this post

به گزارش عاشق وب، اتحادیه اروپا و ژاپن در رابطه با هوش مصنوعی مولد به همگرایی رسیده اند. این در شرایطی است که این اتحادیه و کشور آسیایی هرکدام کوشش می کنند قوانینی برای این فناوری تهیه کنند.
به گزارش عاشق وب به نقل از رویترز، یک مقام ارشد اعلام نمود شاهد همگرایی تفکر اتحادیه اروپا درمورد هوش مصنوعی مولد با ژاپن است. ورا یوروا معاون ارزش ها و شفافیت کمیسیون اروپا در مصاحبه ای اظهار داشت: شاهد همگرایی زیادی درمورد چگونگی بررسی هوش مصنوعی و هوش مصنوعی مولد هستیم. اتحادیه اروپا با عرضه «قانون هوش مصنوعی»، پیشگام قانونگذاری فناوری های نوظهور است. از طرفی ژاپن هم مشغول بررسی دستورالعملی انعطاف پذیر از اتحادیه اروپا در این حوزه است تا رشد اقتصادی خویش را ارتقا دهد. اتحادیه اروپا و ژاپن مشغول عمیق تر کردن همکاری هایشان در زمینه فناوری هایی مانند هوش مصنوعی، امنیت سایبری و تراشه هستند چونکه این موارد برای امنیت اقتصادی اهمیت زیادی دارند. یوروا در این حوزه می گوید: من به تازگی به چین سفر کردم که این یک مبحث کاملا متفاوت می باشد. من می توانم با همتایان ژاپنی مان مذاکره کنم چونکه لازم نیست در رابطه با هریک از موضوعات پایه توضیح دهیم. دراین میان گروه ۷ متشکل از کشورهای صنعتی بزرگ جهان مشغول بررسی دستورالعملی برای هوش مصنوعی مولد است. این فناوری همراه خود هیجان و نگرانی های زیادی را بوجود آورده است. مذاکرات برای ایجاد چهارچوب مخصوص هوش مصنوعی در جریان است اما یک دستورالعمل برای شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی نیازمند فعالیت بیشتر است.