Rate this post

عاشق وب: مسئولیت کمیسیون نهایی سازی سند ملی هوش مصنوعی در جلسه اخیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد.

به گزارش عاشق وب به نقل از مهر، دکتر رجبعلی برزویی دبیر ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه جلسه ۱۸۱ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، درباب موضوع پیش نویس سند استراتژیک هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر اهمیت توجه و تمرکز بر حوزه هوش مصنوعی و لزوم قرارگیری ایران در میان ۱۰ کشور برتر فعال در این زمینه در بیاناتشان در سالهای ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲، شورای عالی انقلاب فرهنگی باتوجه به نقشه جامع علمی کشور و وظایف خود در تصویب اسناد فناوری های اولویتدار، تدوین و نهایی سازی سند استراتژیک حوزه هوش مصنوعی را در دستور کار خود قرار داده است.
دبیر ستاد افزود: در سال ۱۳۹۹ موضوع تدوین سند ملی هوش مصنوعی به عنوان یکی از اولویت های کاری ستاد علم، فناوری و نوآوری عنوان شد و به جهت هم افزایی بازیگران این حوزه و مشارکت سایر دستگاهها در تدوین این سند مکاتباتی در این خصوص صورت گرفت.
وی اضافه کرد: باتوجه به تدوین چندین سند در این خصوص توسط دستگاه های مختلف، تمامی این سندها جهت تهیه سند ملی هوش مصنوعی دریافت و قرار شد بررسی و نهایی سازی پیش نویس این سند در قالب میز تخصصی سند هوش مصنوعی انجام گرفته و جهت طی پروسه تصویب در شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور طرح شود.
دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور بیان داشت: میز تخصصی هوش مصنوعی بعد از برگزاری جلسات گوناگون کارشناسی با مشارکت سایر دستگاهها و همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، نخستین پیش نویس این سند را جهت طرح در شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور آماده نمود و این نخستین جلسه شورای ستاد با دستور پیش نویس سند ملی هوش مصنوعی جمهور اسلامی ایران است که البته باتوجه به گستردگی و اهمیت مطلب، پیش بینی می شود چندین جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به این امر تخصیص یابد.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: در این نشست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان گزارشی از تاریخچه هوش مصنوعی در دنیا، تعریفی از هوش مصنوعی و ضرورت های آن و چرایی اهمیت تنظیم سند ملی هوش مصنوعی را بیان داشتند و قرار شد موضوع در جلسات آتی ادامه یابد. همین طور قرار شد که باتوجه به تخصص و تجارب دکتر سعیدرضا عاملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سیاستگذاری و تدوین اسناد راهبردی ملی، مسئولیت کمیسیون نهائی سازی سند ملی هوش مصنوعی به وی واگذار شود.

منبع: