Rate this post

عاشق وب: کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات ویژه توسعه هوشمندسازی با شعار برنامه پنج ساله هفتم، فرصتی برای توسعه هوشمندسازی طی دو مرحله با فاصله حدود یک ماه انجام می شود.

به گزارش عاشق وب به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مرحله اول این کنفرانس که مهرماه سال جاری برگزار می گردد بر دو موضوع کلیدی تمرکز دارد؛ نخست «برنامه های توسعه هوشمندسازی و نیازمندی های مرتبط در برنامه پنج ساله هفتم کشور» که در این بخش، حضور موثر مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، دستگاه های اجرائی مانند وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان و صنعت و معدن، ضروریست و موضوع دوم «ظرفیت های عرضه فعلی و قابلیت های ارتقا آتی در کشور و معرفی تجربه های موفق، هرچند کوچک» است که در این بخش هم حضور ستادهای تخصصی در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، پژوهشگاه فاوا، تشکل های خصوصی مرتبط و چند شرکت و مرکز فعال در این زمینه ضروریست.
مرحله دوم این کنفرانس هم آبان ماه با تمرکز بر دو موضوع انجام خواهد شد. نخست، «ضابطان، تسهیل گران، حامیان و ناظران در توسعه هوشمندسازی» که در این بخش، حضور رگولاتور مربوطه، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری، پژوهشگاه فاوا و اپراتورهای ارتباطی لازم است و دوم، «راهکارهای پیشنهادی برای توسعه هوشمند سازی باتوجه به ظرفیتهای کشور» که در این بخش هم حضور تشکل ها و مراکز تحقیق و تولید، معاونت علمی و فناوری، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت و اپراتورهای ارتباطی مفید خواهدبود.
از میان شرکت های حاضر در نمایشگاه مرحله اول، تعدادی شرکت چابک و همسو با اهداف و تصمیمات کنفرانس برای حضور در نمایشگاه مرحله دوم انتخاب خواهندشد تا فرصت بیشتری برای نمایش توانمندی های عملیاتی ایجاد شود.