Rate this post

عاشق وب: مدیر کل اعتباربخشی و صدور پروانه فعالیت سازمان فناوری اطلاعات ایران از تشکیل کمیته خبرگان فعالین نرم افزار و شروع به کار نظام ارزیابی نرم افزارهای کشور تا پایان هفته آگاهی داد.

هادی ملکی پرست در گفتگو با خبرنگار مهر درباب آخرین وضعیت طرح ساماندهی حوزه نرم افزار و تشکیل کمیته خبرگان جهت ارتقا و نظام ارزیابی نرم افزارهای کشور اظهار داشت: بمنظور ارتقا و رشد نظام ارزیابی نرم افزارها و پدیدآورندگان نرم افزارهای فعال در کشور سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نظام صنفی رایانه ای تفاهم نامه ای مشترک در بحث بازبینی و اصلاح نظام ارزیابی نرم افزار در کشور امضا کردند که به این منظور مبادله قرارداد و کمیته خبرگان با حضور تمام فعالین تولید نرم افزار جهت بازبینی قوانین و مصوبات قبلی در آخر هفته جاری شروع به کار می کند.
وی اضافه کرد: بدین سان کمیته خبرگان برای بازبینی قوانین و ارزیابی و تسهیل در سرعت بررسی مستندات فنی و اصالت کسانی که متقاضی دریافت مجوزهای لازم هستند به زودی شروع به کار می کند.
ملکی پرست در ادامه با اشاره به مشخص شدن تیم و اعضای کمیته خبرگان اشاره کرد: این تیم متشکل از نظام صنفی رایانه ای است که از کمیسیون های مختلف نرم افزاری و حوزه های مختلف سازمان ها، دستگاه و دانشگاه ها در آن مجموعه است بطور مثال وزارت صمت و دانشگاه ها و از خود سازمان فناوری اطلاعات نیز در این کمیته نماینده وجود دارد.
وی افزود: این تیم بطور مشترک متشکل از بخش خصوصی و دولتی است که دست اندر کار حوزه نرم افزار و ثبت مالکیت معنوی نرم افزار در کشور شناخته می شوند همین طور به جهت تحقیق و پژوهش از حوزه های دانشگاهی هم در این کمیته استفاده می شود.
ملکی پرست در ادامه درباب هدف از تشکیل کمیته خبرگان و مبادله قرارداد اظهار داشت: با مبادله قرار داد کمیته خبرگانی تشکیل می شود که ترکیبش بخش خصوصی و دولتی و دانشگاهی است و یکی از اهداف اصلی اش بازبینی قوانین موجود است که حدوداً بیش از ۱۰ سال از اجرای آن در کشور گذشته است و استانداردسازی و به روز رسانی این قوانین را مد نظر دارد.
وی در آخر اظهار داشت: همین طور هدف، پشتیبانی از پدیدآورندگان نرم افزار و در حقیقت استفاده از خدمات نرم افزاری شرکت های خصوصی در بخش های دولتی بصورت کلی است.

منبع: