Rate this post

به گزارش عاشق وب، خوزستان مدیر مخابرات منطقه خوزستان با اشاره به اینکه تعدیل تعرفه در بخش تلفن ثابت توسعه در دیگر شبکه های ارتباطی را ممکن می سازد، اظهار داشت: با منطقی شدن تعرفه ها، ضمن توسعه، کیفیت سرویس دهی به مشترکان هم افزایش خواهد یافت.

رحیم فلاح زاده در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: با عنایت به این که تعرفه های تلفن ثابت از سال ۱۳۸۲ تا کنون هیچگونه افزایشی نداشته اما در این مدت مدل تعرفه گذاری شرکت مخابرات طی چند نوبت تغییر داشته است که خود سبب افزایش هزینه، کم شدن درآمد و متوقف شدن توسعه و عدم نوسازی زیرساخت های شبکه تلفن ثابت شده است.

وی اضافه کرد: با منطقی شدن تعرفه نگهداری تلفن ثابت، نسبت به هزینه های توسعه بخش ارتباطات، تغییر حداقلی در تعرفه ها به وجود می آید که امیدواریم منجر به نگهداری از شبکه باکیفیت مطلوب و توسعه آن بخصوص در مناطق جدید الاحداث شهرهای استان شود.

فلاح زاده ضمن اشاره به اقدامات توسعه ای انجام شده در بخش شبکه فیبر نوری و واگذاری FTTH، اظهار داشت: به علت فرسوده بودن شبکه و عدم امکان تأمین منابع مالی، توسعه و پیشرفت به کندی صورت می گیرد و پروژه با مشکلات عدیده مالی روبرو شده است.

وی خاطرنشان کرد: عدم تعدیل تعرفه تلفن ثابت در طول ۱۲ سال گذشته، منجر به توقف تولیدات مورد استفاده مخابرات شد و به تبع، خیلی از پیمانکاران بخش های تولید و توسعه، از کار بیکار شده اند و مشکلاتی برای اداره امور جاری شرکت مخابرات به وجود آمد.

وی به لزوم سرمایه گذاری در بخش ثابت و تأثیر آن بر توسعه ارتباطات سیار اشاره نمود و اظهار داشت: این چالش ها در راه توسعه مخابرات قابل حل است، در صورتیکه سرمایه گذاری در لایه های انتقال، تلفن و اینترنت ثابت با قدرت صورت بگیرد.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان در انتها اظهار داشت: عدم بازبینی در تعرفه تلفن ثابت در آینده سبب ایجاد چالش و مشکلات زیادی در شبکه های ارتباطی ثابت و همراه می شود که حمایت و همکاری نهادهای تصمیم گیرنده در این امر مهم را می طلبد تا بتوانیم ضمن نوسازی و توسعه زیرساخت های شبکه و ارتباطات، خدمات باکیفیت تری به مردم استان عرضه بدهیم.