Rate this post

عاشق وب: خاصیت هایی همچون تعداد خطوط واگذارشده، ضریب نفوذ، تعداد کشورهای دارای ارتباط رومینگ، میزان پوشش جاده ای، درصد پوشش جمعیتی، شهر و روستاهای تحت پوشش و درصد مکالمات موفق در هر یک از اپراتورها متفاوت می باشد که می تواند آنها را از هم متمایز کند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، بر طبق آماری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره ی وضعیت توسعه تلفن همراه در سه ماهه اول سال جاری منتشر نموده بود، خطوط واگذارشده دائمی ۳۱ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۱۸۰ عدد و خطوط واگذارشده اعتباری ۱۷۶ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۲۹ عدد است که مجموع خطوط واگذارشده دائمی و اعتباری را به ۲۰۷ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۲۰۹ می رساند.
از میان خطوط واگذارشده، ۲۷ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۴۹۵ خط دائمی فعال و ۱۱۳ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۴۹۳ خط اعتباری فعال وجود دارد که مجموع خطوط دائمی و اعتباری فعال را به ۱۴۱ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۹۸۸ عدد می رساند. همین طور ضریب نفوذ تلفن همراه تا اختتام سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۱۶۷ درصد است.
در اپراتور همراه اول، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا اختتام سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۹۰۸ رسیده که از این میان تعداد ۲۱ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۷۰۳ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۳ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۱۹۹ عدد رسیده که از این میان ۵۳ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۹۶۳ خط فعال است.
در این اپراتور، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا اختتام سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۹۰۸ رسیده که از این میان تعداد ۲۱ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۷۰۳ خط فعال است. خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۳ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۱۹۹ عدد رسیده که از این میان ۵۳ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۹۶۳ خط فعال است.
بر طبق این گزارش، ۹۶.۵ درصد تحت پوشش ۲G و ۸۵ درصد تحت پوشش ۳G و ۸۱ درصد تحت پوشش ۴G قرار دارند. همین طور تعداد شهرهای تحت پوشش تا اختتام سه ماهه سوم به ۱۳۹۵ و تعداد روستاهای تحت پوشش به ۴۴ هزار و ۹۱۸ رسیده است. میزان پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۸۲ هزار و ۱۴۶ کیلومتر رسیده است.
در اپراتور ایرانسل، تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا اختتام سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ به هشت میلیون و ۳۸۷ هزار و ۴۵۶ رسیده که از این میان تعداد پنج میلیون و ۸۲۲ هزار و ۳۹۴ خط فعال است؛ خطوط واگذارشده اعتباری نیز به ۸۴ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۷۳۹ عدد رسیده که از این میان ۵۴ میلیون و ۹۰۳ هزار و ۹۵ خط فعال است.
براین اساس، ۸۷.۲۱ درصد تحت پوشش ۲G و ۸۳.۶ درصد تحت پوشش ۳G و ۶۱ درصد تحت پوشش ۴G قرار دارند و میزان پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۶۴ هزار و ۶۶ کیلومتر رسیده است.
در اپراتور رایتل هم تعداد خطوط واگذارشده دائمی تا اختتام سه ماهه چهارم سال قبل به ۶۸۸ هزار و ۸۱۶ اعلام شده که از این میان تعداد ۴۶۱ هزار و ۳۹۸ خط فعال است؛ خطوط واگذارشده اعتباری نیز به هفت میلیون و ۸۲۵ هزار و ۰۹۱ عدد رسیده که از این میان چهار میلیون و ۸۲۰ هزار و ۴۳۵ خط فعال بوده؛ و طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی۵۴ درصد تحت پوشش ۳G و ۳۳ درصد تحت پوشش ۴G قرار دارند و میزان پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی نیز به ۲۷ هزار و ۵۶۳ کیلومتر رسیده است.
بر طبق این گزارش در آمار دیگری که توسط سازمان تنظیم و مقررات رادیویی انتشار یافت، تعداد اشتراک های تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران به مجموع ۳۷ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۵۲۹ خط منصوبه رسید که شامل ۳۱ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۹۳۰ تعداد خط منصوبه شهری و پنج میلیون و ۸۶۲ هزار و ۵۹۹ خط منصوبه روستایی می شود و تعداد خطوط دایری مخابرات نیز به مجموع ۲۸ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۱۱۸ رسید که شامل ۲۵ میلیون و ۵۳۱۱ خط دایری شهری و سه میلیون و ۹۶۴ هزار و ۸۰۷ خط دایری روستایی می شود.
همین طور اشتراک های تلفن ثابت توسط شرکت های FCP، مجموع یک میلیون و ۷۴۲ هزار و ۸۶ خط منصوبه و ۳۷۲ هزار و ۶۳۶ خط دایری را شامل می شود؛ لازم به ذکر است شرکت های Servco نیز مجموع ۹۵۷ خط تلفن ثابت دارند.
اما در زمینه توسعه زیربخش تلفن ثابت تا اختتام سه ماهه اول امسال، ۵۱ هزار و ۴۱۷ روستا دارای ارتباط و ۴۷ هزار و۳۱۱ روستا دارای تلفن خانگی هستند و تعداد مشترکان روستایی هم به سه میلیون و ۹۶۴ هزار و ۸۰۷ می رسد و تعداد تلفن همگانی ۸۳ هزار و ۱۷۱ عدد و تعداد تلفن های همگانی جاده ای ۱۹۳۸ عدد بوده و درصد میزان موفقیت در برقراری مکالمات (ASR) نیز ۵۷.۴۰ است.
قبل از این هم صادق عباسی شاهکوه- رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در آیین افتتاح پروژه های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت که در یک سال اخیر تعداد سیمکارت های فعال دیتای موبایل از ۹۰ میلیون به ۹۸ میلیون رسیده است، یعنی در این بخش حدود ۹ درصد افزایش داشته ایم. مصرف دیتا نیز از ۹۰۰ هزار ترابایت در ماه به یک میلیون ترابایت بالا رفته و متوسط مصرف دیتای سیمکارت موبایل ۱۰ گیگ بوده است؛ همین طور سرعت دسترسی در یکسال گذشته نیز بطور متوسط از ۹ مگابیت بر ثانیه به ۱۰ مگابیت بر ثانیه بالا رفته است.
بگفته وی مصرف در زمینه ثابت حدود ۵۰۰ هزار ترابایت بر ثانیه است، یعنی یک سوم مصرف دیتای کشور روی شبکه ثابت قرار دارد، در صورتیکه در دنیا این رقم کاملا معکوس است. یکی از دلیلهای آن این است که شبکه ثابت توسعه خوبی نداشت و ما در زمینه ثابت عقب ماندگی داریم.
شاهکوه معتقد می باشد دلیل دیگر عقب ماندگی حوزه ثابت مشکل درآمدی اپراتورها به سبب پایین بودن تعرفه ها است و هشدار داد که اگر در مورد اصلاح تعرفه ها بموقع وارد عمل نشد، دو سال دیگر شبکه موبایل هم به سرنوشت شبکه ثابت گرفتار می شود؛ در حقیقت به نقطه بحرانی نزدیک شده ایم و اگر همین روند ادامه پیدا کند، در آینده شبکه ای وجود نخواهد داشت که مردم از آنها سرویس بگیرند.

منبع: