ترانزیت تمام ریلی نخستین قطار کانتینری قزاقستان از کریدور ایران، با صدور دستور روسای جمهور ایران و قزاقستان بوسیله ویدئوکنفرانس شروع شد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، در ادامه برنامه های سفر قاسم ژومارت توکایف رییس جمهور قزاقستان به کشورمان، بعدازظهر امروز یکشنبه(۲۹ خرداد) وی به همراه آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی و بوسیله ارتباط ویدئوکنفرانسی با ایستگاه راه آهن تهران، دستور شروع ترانزیت تمام ریلی نخستین قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران را صادر کردند.
این قطار روز گذشته با ۲۴ دستگاه واگن که ۴۸ کانتینر را حمل می کنند، از قزاقستان به تهران رسیده بود و بعد از مراسم امروز حرکت خودرا در بخش ایرانی کریدور شرق به غرب به سمت ترکیه شروع کرد.
در این مراسم همین طور تفاهم همکاری ریلی بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و راه آهن جمهوری قزاقستان به امضای مدیران عامل راه آهن دو کشور رسید که برمبنای هدف گذاری اولیه انجام شده در آن، سالانه ۵ میلیون تن کالا از مسیر ایران ترانزیت خواهد شد.
گفتنی است، سال قبل در مجموع حدود ۲ میلیون تن کالا از مسیر ایران ترانزیت شد که همین رقم، رکورد ۱۰۰ ساله ترانزیت در راه آهن کشورمان را جابه جا کرد.