عاشق وب: واتساپ خاصیت جدیدی ارائه کرده که به کاربرانش اجازه می دهد تصویر پروفایل، آخرید بازدید و آپدیت استاتوس شان از  برخی افراد حاضر در لیست شماره تماس هایشان مخفی کنند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایندین اکسپرس، این خاصیت جدید روشی برای مخفی کردن تصویر پروفایل، آپدیت استاتوس و برخی دیگر از اطلاعات کاربر از دیگران است. آپدیت جدید به کاربر اختیار می دهد تا کسانی را که اطلاعاتش را می بینند، انتخاب نماید. به طورکلی کاربر می تواند بین نشان دادن تصویر پروفایل، جزییات آخرین بازدید و آپدیت استاتوس برای همه افراد، تمام افراد موجود در لیست شماره تماس یا هیچ کس، گزینه مورد نظر خودرا انتخاب نماید. آپدیت جدید گزینه «همه شماره تماسهای من به جز…» را نیز برای کاربر نمایش می دهد. باتوجه به گزینه جدید، کاربران واتس می توانند اطلاعات گفته شده را برای تمام افراد موجود در لیست شماره تماسهای خود به غیر از چند مورد از پیش انتخاب شده، فعال کنند. بدین سان فقط افراد انتخاب شده قادر به مشاهده اطلاعات کاربران نخواهند بود. بدین سان حالا واتساپ در کل ۴ قابلیت کنترل حریم خصوصی در بخش تنظیمات دارد که عبارتند از: همه، شماره تماسهای من، شماره تماسهای من به غیر از …، هیچکس. واتساپ اخیراً خاصیت های جدید برای تماسهای گروهی اضافه کرده بود.

منبع: