به گزارش عاشق وب مرکز ثبت دامنه کشوری ایران در پژوهشگاه دانش های بنیادی، شمار پسوندهای اینترنتی با دامنه فارسی را یک میلیون و ۴۷۹ هزار سایت اعلام نمود.
به گزارش عاشق وب به نقل از مهر، آخرین وضعیت فعالیت دامنه های اینترنتی که توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی به ثبت رسیده از فعالیت تعداد یک میلیون و ۴۷۹ هزار و ۳۴۵ سایت با پسوند اینترنتی فارسی حکایت دارد. بر این اساس تعداد دامنه فارسی فعال و ثبت شده با پسوند ir به یک میلیون و ۴۷۱ هزار و ۶۷ مورد رسیده است. پژوهشگاه دانش های بنیادی همچون مراکز اصلی ثبت دامنه های اینترنتی به حساب می آید و ثبت دامنه برای بازگشایی سایت از راه این مرکز صورت می گیرد. از بین پسوندهای ثبت شده برای سایت های فارسی و فعال، پسوند ir در صدر قرار دارد و بیش ترین سهم ثبت دامنه متعلق به همین پسوند است. بعد از دامنه ir، دامنه co.ir با ثبت ۴ هزار و ۱۵۱ مورد، دامنه ایران با ثبت هزار و ۵۶۰ مورد و دامنه ac.ir با هزار و ۲۱۲ مورد، در کشور فعال می باشند. هم چنین دامنه های دیگری وجود دارند که کمتر از هزار مورد به نام آنها ثبت شده است. دامنه id.ir با ۶۵۱ مورد ثبت، دامنه sch.ir با ۲۳۸ مورد، دامنه org.ir با ۲۴۲ مورد و دامنه gov.ir با ۱۹۷ مورد هم در رتبه های بعدی فهرست ثبت دامنه های فعال قرار دارند. کمترین دامنه ثبت شده هم متعلق به پسورد net.ir با ۲۷ دامنه فعال است. دامین یا دامنه (Domain) نامی است که وبسایت از راه آن قابل دستیابی بوده و به صورت کلی از دو بخش نام و پسوند تشکیل شده است. نام دامنه بخشی است که گویای نام برند یا فعالیت سایت به حساب می آید و بخش دیگر در ارتباط با پسوندهای مجاز و معتبری می شود که توسط کمیته مخصوص تأیید و تصویب پسوندها یعنی آیکن (ICANN) تأیید شده باشند. نمونه های پسوندهای متداول دات کام، دات org و دات ir هستند.