به گزارش عاشق وب نیویورک سیتی آخرین تلفن همگانی فعال این شهر را جمع کرد و به دوران این کیوسکهای تلفن بلااستفاده تمام کرد.

به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، کیوسک های تلفن همگانی زمانی سمبل نمادین نیویورک سیتی بودند اما ظهور تلفنهای همراه موجب شد این کیوسک ها بلااستفاده شوند.

تلاش برای جمع کردن کیوسک های تلفن همگانی در نیویورک سیتی، در سال ۲۰۱۴ شروع شد و مقامات شهر پیشنهاد کردند خدمات مناسب دیگری جایگزین این کیوسک ها شوند. مقامات نیویورک سیتی، شرکت سیتی بریج را برای ساخت و اداره کیوسک های لینک نیویورک سیتی انتخاب کردند که خدماتی مانند تماس های تلفنی رایگان، وای فای و شارژ دستگاه عرضه می کند. این شهر حذف تلفن های همگانی خیابانی را در سال ۲۰۱۵ شروع کرد تا “کیوسک های لینک نیویورک سیتی” را جایگزین آنها کند.

طبق نقشه “لینک نیویورک سیتی”، هم اکنون حدود ۲۰۰۰ کیوسک در سراسر این شهر وجود دارد.

بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، آخرین تلفن همگانی در موزه نیویورک سیتی در امتداد نمایشگاهی برای نمایش زندگی گذشته این شهر قبل از ورود کامپیوتر ها، در معرض نمایش قرار خواهد گرفت.