معاون مرکز ملی فضای مجازی از اصلاح و بازبینی دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی (سندباکس) آگاهی داد.
به گزارش عاشق وب به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سیدهادی سجادی معاون تنظیم مقررات و اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی هدف از اصلاح و بازبینی دستورالعمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی (سندباکس) را در امتداد تسهیل مقررات حوزه های جدید فناوری در اجرای طرح ها و ایده ها در کشور، عنوان نمود. وی با اشاره به مصوبه جلسه ۸۸ کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی درباب دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی (سندباکس) اظهار داشت: کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نسبت به اصلاح و لطمه شناسی این طرح باتوجه به چالش های اجرائی آن، با هدف تسهیل توسعه کسب وکارها و ایده هایی که در کشور مقررات و سازوکارهای مشخص برای مجوزدهی و حمایت نداشتند، اقدام نموده است. معاون مرکز ملی فضای مجازی اضافه کرد: وزارت اقتصادی و امور دارایی در این نشست پیشنهاداتی را برای بازبینی در فرآیندهای داخلی کارگروه مربوطه که در آن وزارتخانه مستقر است، ارائه کرده که مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد تا ماده واحده ای برای تسهیل فعالیت ارائه شود. دکتر سجادی با اعلان اینکه تنظیم گران نیز باید همکاریهای لازم را برای تسریع در اجرای این طرح داشته باشند، اشاره کرد: کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با دعوت از تمامی اعضا و حضور کسب و کارهای خصوصی، نظام های صنفی و انجمن های مربوطه نسبت به لطمه شناسی طرح برای بهبود عملکرد سندباکس ها در کشور اقدام و بعد از بررسی کارشناسی نسبت به اصلاح اسناد اقدام خواهدنمود. دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در تشریح دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی (سندباکس) اعلام نمود: خیلی از کشورها برای تسهیل در روند فعالیت کسب و کارهای نوآورانه که نظام مشخصی برای اجرا در کشورشان ندارند از روش سندباکس رگولاتوری استفاده می نمایند که این مهم در ایران تحت عنوان دستور العمل ایجاد مدیریت یکپارچه محیط های آزمون تنظیم گری کسب و کارهای نوآورانه در فضای مجازی با ایجاد دبیرخانه و کارگروه مربوطه در وزارت اقتصادی و امور دارایی انجام شده است. وی ادامه داد: بعد از تصویب وابلاغ، کارگروهی متشکل از ذی نفعان بخش خصوصی و دولتی در وزارت اقتصادی و امور دارایی تشکیل و پرتال مربوطه افتتاح شد تا متقاضیان نسبت به ارائه طرح های خود اقدام نمایند. تا حالا ۱۱ تقاضا برای کارگروه ارسال شده است که ۲ طرح تصویب و مراحل اجرائی را طی می کند و البته با چالش هایی روبه رو شده که نیازمند تصحیح فرآیندها دراین زمینه است.