عاشق وب: یکی از بازبین های سابق متا در کنیا با ثبت شکایتی مقابل شرکت ادعا می کند شرایط کاری نامساعد برای بازبین های پیمانی برخلاف قوانین این کشور آفریقایی است.
به گزارش عاشق وب به نقل از رویترز، این شکایت مقابل پیمانکار محلی متا در کنیا به نام Sama نیز ثبت و در آن اشاره شده بازبین های محتوای فیسبوک در کنیا در وضعیت نامساعد کاری مانند پرداخت های غیر منظم، پشتیبانی ذهنی ناکافی و نقض حریم خصوصی و بی احترامی، فعالیت می کردند. شکایت مذکور ازطریق یک فرد و از جانب گروهی ثبت شده است. شاکیان خواهان غرامت مالی، ارائه خدمات درمانی و دستمزدی مانند بقیه کارمندان متا به کارمندان پیمانی، حفظ حقوق تشکیل اتحادیه و یک بررسی مستقل از رعایت حقوق انسانی در محل کار شدند. سخنگوی متا در این زمینه به رویترز گفته است: ما مسئولیت خودرا در قبال بازبین های محتوای متا، جدی می گیریم و از شرکای خود می خواهیم که حقوق، مزایا و پشتیبانی پیشرو در صنعت را عرضه کنند. ما همین طور بازبینان محتوا را تشویق می نماییم تا آن زمان که از مشکلاتی آگاه می شوند آنها را مطرح کنند. ما مرتباً ممیزی مستقل انجام می دهیم تا اطمینان حاصل شود که شرکای ما استانداردهای بالایی را که ما انتظار داریم رعایت می کنند.

منبع: