آلفابت، مادر گوگل میزان درآمدها همینطور درآمدهای سه ماهه تا ماه مارس را گزارش کرد و با انتشار این داده ها مشخص شد که اهداف وال استریت را از دست داده است.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، رشد تبلیغات یوتیوب در بین افزایش رقابت با تیک تاک (TikTok)، کمتر از انتظارات بود.
گوگل از زیان ۱.۰۷ میلیارد دلاری در سرمایه گذاری های دارایی خود اطلاع داد که سبب کاهش سود ۹۹ سنت به ازای هر سهم شد.
همینطور درآمد ناخالص گوگل با ۲۳ درصد افزایش به ۶۸.۰۱ میلیارد دلار رسید.
سهام گوگل در معاملات گسترده امروز بازار سهام با ۴.۴ درصد کاهش نزدیک به ۲۲۶۸ رسید. مفسرین درآمد گوگل را ۲۵.۷۴ دلار برای هر سهم و درآمد ۶۸.۰۵ میلیارد دلار پیشبینی کرده بودند.
گوگل اعلام نمود که درآمد رایانش ابری با ۴۴ درصد افزایش به ۵.۸۲ میلیارد دلار رسیده است.
هیات مدیره گوگل ۷۰ میلیارد دلار برای بازخرید سهام دیگر مجوز صادر کرده است.
هزینه های جذب ترافیک (چیزی که گوگل برای هدایت ترافیک به وبسایت هایش می پردازد) با افزایش ۲۳ درصدی به ۱۱.۹۹ میلیارد دلار رسید.
باتوجه به گزارش درآمد گوگل، سهام گوگل در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد.
اینوستر گزارش کرد که بر مبنای بررسی سهام IBD، سهام گوگل دارای رتبه قدرت نسبی ۵۷ از بهترین یعنی ۹۹ امکان دارد.

منبع: