عاشق وب: اعضای کمیسیون مشترک طرح پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی کار بررسی بخشنامه داخلی کمیسیون را به پایان رساندند تا کار بررسی محتوای طرح در جلسه بعدی کمیسیون شروع شود.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، بخشنامه داخلی کمیسیون پشتیبانی از حقوق کاربران در فضای مجازی در ۱۷ ماده نهایی و کار بررسی آن به پایان رسید، این بخشنامه روند طرح پیشنهادات، نحوه حضور اعضا کمیسیون، چگونگی پوشش خبری مذاکرات جلسه، نحوه حضور دستگاهها و نهادهای مسئول و ذی نفع، نحوه رای گیری و اداره جلسات را مشخص می کند.
در آخر بررسی بخشنامه رضا تقی پور انوری رئیس کمیسیون عنوان کرد: بررسی بخشنامه به پایان رسید، در جلسات بعدی کمیسیون وارد بررسی طرح خواهیم شد، تاکید ما بر متن ارجاع شده به کمیسیون می باشد، نسخه های مختلف و عناوین مختلف درباب این طرح بیان می شود اما به جهت اینکه در یک فضای منطقی بررسی مباحث را ادامه دهیم همه به نسخه ورودی کمیسیون متمرکز خواهیم بود.
وی همین طور اشاره کرد: باید به این مهم نیز دقت کنیم وقتی افراد با کلیات طرح موافق هستند، این موافقت به این معنا نیست که با تمام جزییات آن نیز موافقت می کنند و ممکنست انتقاد و اصلاحی را مورد نظر داشته باشند، این طرح در جلسات آینده طبق روال مجلس با پیشنهادات اعضا بصورت از پیش ثبت شده بررسی خواهد شد.
در ادامه جلسه نیز محسنیان از مرکز پژوهش های مجلس به ارائه گزارشی از از سوابق و کلیات طرح پرداخت.
وی ضمن اشاره به این مساله که مدیریت فضای مجازی از دغدغه ها و مطالبات اولویت دار رهبری انقلاب می باشد به سوابق تقنینی این حوزه در کشور های مختلف اشاره نمود.
محسنیان اظهار داشت که در نقاط مختلف جهان حداقل در ۷ شاخص این حوزه قانون گذاری انجام شده است، اما در کشور ما فقط در دو شاخص قانون گذاری صورت گرفته است که برای مثال ایالات متحده از کشور های پیش رو در قانون گذاری حوزه فضای مجازی می باشد.
محسنیان در ادامه به قانون gdpr (مقررات عمومی حفظ داده های فضای مجازی اتحادیه اروپا)اشاره کرد و در بخش دیگر گفت رویکرد ما در این طرح هم پشتیبانی از حقوق کاربران و هم ایجاد ظرفیت های داخلی همچون موتور جستجو گر بومی و هم پیامرسان داخلی می باشد.
وی با اشاره به موتورجستجوگر بومی چینی با عنوان بایدو و پیامرسان داخلی چینی به نام وی چت اظهار داشت که مدل این طرح با ترکیبی از مدل چین، روسیه و اتحادیه اروپا دنبال شده است.
تقی پور رئیس کمیسیون نیز در ادامه اظهارات نماینده مرکز تحقیقات به قانون gdpr اتحادیه اروپا اشاره نمود و اظهار داشت: فضاسازی بیرون اصرار بر این مساله دارد که این اقدام مجلس موضوع جدیدی و عجیب است ولی باید دقت کنیم اروپا در این موارد از ما سخت گیرتر عمل می کند.

منبع: