Rate this post

به گزارش عاشق وب رئیس انجمن آمار ایران توسعه دانش آمار فضایی در کشور را در ارتباط با ۲۰ سال قبل دانست و اظهار داشت: کشاورزی، زمین شناسی، خاک شناسی، محیط زیست، زلزله شناسی و هواشناسی تنها بخشی از این کاربردها است و خوشبختانه امروزه شاهد کاربردهای بیشتر این دانش در حوزه ها و گرایش های مختلف هستیم.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، دکتر عبدالرحمان راسخ در چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن که بامداد امروز شروع به کار کرد، ضمن اشاره به روز آمار و برنامه ریزی ابراز امیدواری کرد که در این روز اهداف جامعه آماری محقق شود.

وی ضمن اشاره به برگزاری چهارمین دوره این سمینار، اظهار نمود: آمار فضایی یکی از گرایش های مهم آماری است که تمرکز آن بر روی داده های فضایی با نگاههای مکانی است و با چنین نگاهی میتوان با مجموعه ای از روش هایی که سالهای دور و نزدیک مطرح گردیده است، از این علم در حوزه های مختلف بهره برد.

راسخ، روش های توصیفی و تحلیلی را از روش های مورد استفاده در آمار فضایی نام برد و اظهار داشت: مبحث آمار فضایی از بیشتر از ۲۰ سال قبل در ایران به موازات پیشرفت های سایر کشورها شروع شد و هم اکنون شاهدیم که گروهی از محققان این حوزه با فراگیری این دانش در مراکز علمی و دانشگاهی و پژوهشی مشغول به فعالیت شدند.

رئیس انجمن آمار با تکیه بر این که امروزه کاربردهای این علم بسیار توسعه یافته است، خاطرنشان کرد: کشاورزی، زمین شناسی، خاک شناسی، محیط زیست، زلزله شناسی و هواشناسی تنها بخشی از این کاربردها است و خوشبختانه امروزه شاهد کاربردهای بیشتر این دانش در حوزه ها و گرایش های مختلف هستیم.

راسخ، برگزاری این سمینار را به همراه دانشگاه تربیت مدرس دانست و تصریح کرد: این نشست همچون سمینارهای پایدار و موفقی است که با برنامه ریزی منظم درحال برگزاری است.

وی افزود: نکته قابل توجه در چهارمین دوره این سمینار، میزبانی آن از جانب پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بعنوان یکی از مراکز علمی و تحقیقاتی غیر دانشگاهی است.

راسخ ابراز امیدواری کرد که در سالهای آینده مؤسسات و نهادهای وابسته به دانش آمار فضایی همچون سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در برگزاری این سمینار مشارکت بیشتری داشته باشند.

منبع: