به گزارش عاشق وب آمار رسمی از افزایش حضور ایرانیان در شبکه های اجتماعی حکایت دارد و در این بین رشد عضویت در واتس آپ به ۸۸.۵ درصد قابل توجه است.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار را به منظور شناخت فعالیت ها و رفتارهای فرهنگی خانوارها و استفاده از آن برای برنامه ریزی های فرهنگی در دستور کار قرار داد همچون طرح های آماری جدید این مرکز به حساب می آید.
در این طرح آماری ۴۳ هزار و ۷۰۰ خانوار شهری و ۱۸هزار و ۸۶۰ خانوار روستایی مشارکت داشته اند و اطلاعات در رابطه با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه­ های اجتماعی، فعالیت­های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و… افراد ۱۵ ساله و بیشتر دریافت شده است.
۶۵ درصد حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو هستند
بر مبنای نتایج این آمارگیری در سال ۱۳۹۹ بیشتر از ۶۵ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر حداقل در یک شبکه اجتماعی عضو بوده اند و متوسط حضور این افراد بیش حدود یک ساعت و ۳۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه در روز بوده است.

روند افزایشی حضور در واتس آپ و اینستاگرام
در بین افرادی که عضو شبکه های اجتماعی بوده اند واتس آپ با ۸۸.۵ درصد و بعد از آن اینستاگرام با ۶۸ درصد بیشترین میزان عضویت را دارا بوده است.

در سال ۱۳۹۶ آمار کمتر بوده است؛ به صورتی که ۵۳ درصد عضو شبکه های اجتماعی بوده و متوسط حضور روزانه آنها یک ساعت و چهار دقیقه بوده است، بنابر این حضور ایرانیان در شبکه های اجتماعی رو به افزایش بوده است.
در سال ۱۳۹۶ میزان عضویت در واتس آپ ۲۴ درصد و در اینستاگرام ۴۳.۱ درصد بوده که در مقایسه با سال گذشته، روند حضور در این شبکه هم افزایش دارد.
البرز در صدر استفاده از شبکه های اجتماعی/ تهران سوم شد
اما از لحاظ میزان عضویت در استانهای کشور استان البرز با ۷۷.۱ درصد، بوشهر ۷۵.۶ و تهران با ۷۵ درصد بیشترین میزان عضویت را داراست.
همینطور استان گلستان با ۵۵.۱، خراسان جنوبی ۴۸.۷ و سیستان و بلوچستان با ۴۲.۷ درصد پایین ترین میزان عضویت در شبکه های اجتماعی را به خود اختصاص دادند.
همینطور پارسال از نظر میزان حضور افراد در شبکه های اجتماعی استان هرمزگان با ۱۳۲ دقیقه و یک ثانیه، بوشهر ۱۲۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه و خوزستان با ۱۱۴ دقیقه و ۱۴ ثانیه بیشترین و استانهای خراسان شمالی با ۶۵ دقیقه و ۵۱ ثانیه، سیستان و بلوچستان با ۵۴ دقیقه و ۴۸ ثانیه و خراسان جنوبی با ۴۸ دقیقه و ۵۶ ثانیه کمترین متوسط زمان حضور روزانه در شبکه های اجتماعی را داشته اند.