با امضای معاون اول رییس جمهور، مصوبه مربوط به صدور مجوز امضای موافقتنامه بین ایران و روسیه در حوزه بهره برداری از فضای ماورای جو برای مقاصد صلح آمیز، ابلاغ گردید.
به گزارش عاشق وب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲ تیر ۱۴۰۰، با صدور مجوز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه درباب همکاری در استفاده و بهره برداری از فضای ماورای جو برای مقاصد صلح آمیز و پیگیری مراحل قانونی آن تا تصویب نهایی، موافقت نمود.