عاشق وب: شرکت فضایی ˮبلو اوریجینˮ(Blue Origin) متعلق به ˮجف بزوسˮ روز گذشته تقویت کننده نیوشپرد خودرا برای پانزدهمین آزمایش پرواز پرتاب کرد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، این شرکت توانست با موفقیت نخستین تمرین فضانوردی را پیش از پرتاب موشک نیوشپرد به انتها رساند. موشک مذکور پرتاب و فرود خوبی داشت و این مساله شرکت مذکور را یک قدم به گردشگری فضایی واقعی نزدیک تر کرد.
شرکت بلواوریجین از این ماموریت برای انجام نخستین عملیات فضانوردی خود بهره برد اما در هنگام پرتاب هیچ انسانی درون کپسول نبود. در این تمرین چهار کارمند بلو اوریجین تمام وظایفی را که گردشگران فضایی آینده برای نخستین سفر خود به فضا انجام خواهند داد را انجام دادند.
کارمندان بلو اوریجین حدود ساعت ۱۰: ۳۰ بامداد به وقت منطقه زمانی شرقی (۱۹ به وقت تهران) مرکز آموزش فضانوردان را ترک کردند و به سمت سکوی پرتاب رفتند و به داخل کپسول مسافران رفتند. با این وجود، خدمه لحظاتی پس از آن که در صندلی خود نشستند، از کپسول خارج شدند.
اگرچه این تنها یک آزمایش است اما اینها کارهایی هستند که نخستین خدمه بلو اوریجین پیش از رفتن به فضا باید طی کنند.

منبع: