عاشق وب: پژوهشگران حوزه فیزیک در آزمایش جدید خود، به شواهدی قوی در مورد وجود نیروی بنیادی پنجم در طبیعت دست یافته اند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، دانشمندان باور دارند که بعد از بررسی ذرات زیراتمی که به روشی غیرمعمول رفتار می کنند، نیروی بنیادی پنجم طبیعت را کشف کرده اند.
پژوهشگران در یک آزمایش جدید، ذرات کوچک “میون” یا “موئون” (Muon) را که شبیه به الکترون هستند، بواسطه یک آهن ربای الکتریکی به وزن ۱۵ تن بررسی کردند تا نحوه لرزش آنها را به مرور زمان مورد بررسی قرار دهند.
مدل استاندارد فیزیک نشان میدهد که هر چیزی در جهان، از چند بخش اساسی موسوم به ذرات بنیادین تولید شده است و توسط چهار نیروی بنیادی یعنی نیروی ضعیف، نیروی قوی، نیروی الکترومغناطیسی و گرانش کنترل می شود.
“آزمایشگاه ملی فرمی” (Fermilab) آمریکا در تازه ترین پژوهش خود نشان داده است که شاید میون با ذرات یا نیروهای کشف نشده ای تعامل داشته باشد که در مدل استاندارد فیزیک که ما می شناسیم، ارائه نشده اند. این نتایج می توانند باور ما را در مورد عملکرد جهان تغییر دهند.
بگفته “شورای تسهیلات علوم و فناوری” (STFC) انگلستان، این نتایج، شواهدی قوی را در مورد وجود یک ذره زیراتمی کشف نشده یا یک نیروی جدید ارائه می دهند.
با وجود این، آنها هشدار داده اند که احتمال یک در ۴۰ هزار وجود دارد که نتیجه به دست آمده، یک خطای آماری باشد.

“برین کاکس” (Brian Cox)، استاد برجسته حوزه فیزیک اظهار داشت: این نتیجه، مهم و هیجان انگیز است و به کشف فیزیک جدیدی فراتر از مدل استاندارد و معرفی ذرات بنیادی جدید نزدیک می شود. شاید این نتیجه، بزرگترین کشف حوزه فیزیک ذرات در سالهای اخیر باشد.
پژوهشگران، این آزمایش جدید موسوم به “میون جی-۲” (Muon g-2) را با هدف کشف نشانه ها و نیروهای جدید و بواسطه بررسی دقیق تعامل میون با میدان مغناطیسی پیرامون انجام دادند.
هنگامی که میون در میدان مغناطیسی قرار می گیرد، مانند یک قطب نمای مغناطیسی کوچک و یک ژیروسکوپ عمل می کند. این قطب نما با یک فرکانس دقیق می چرخد که توسط مدل استاندارد پیش بینی شده است. با این وجود، آزمایش جدید نشان میدهد که این چرخش، سریع تر از میزان پیش بینی شده است و ثابت می کند که درک فعلی ما از فیزیک کامل نیست.

پروفسور “مارک توماسون” (Mark Thomson)، از اعضای این گروه پژوهشی اظهار داشت: این لحظه هیجان انگیزی برای یک فیزیکدان ذره ای است. ما می دانیم که درک فعلی ما در مورد جهان کامل نیست. آنچه آزمایش هایی از این دست به ما نشان می دهند، شاید اولین نگاه های اجمالی به جهان جدیدی از فیزیک باشد.
این نتیجه عجیب، مدل استاندارد فیزیک را که حدود ۵۰ سال پیش ابداع شده است و مجموعه تعاملات میان ذرات بنیادی جهان را نشان می دهد، به چالش می کشد. این مدل هم اکنون، بهترین درک ما در مورد نحوه ارتباط این ذرات و نیروها با یکدیگر است و نشان میدهد که همه مواد اطراف ما از ذرات بنیادی تولید شده اند.

منبع: