پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، نشانه های امیدوارکننده ای در خصوص ارتباط میان میکروبیوم روده و اختلال اوتیسم یافته اند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از مجله mSystems، بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان داده است که اختلال اوتیسم با تغییرات میکروبیوم روده ارتباط دارد.
“کاترین لوزوپون”(Catherine Lozupone)، پژوهشگر ارشد این پروژه اظهار داشت: ما توانستیم ببینیم که تغییرات میکروبیوم در یک فرد، با تغییرات رفتاری او در ارتباطست. اگر بخواهیم ارتباط میان میکروبیوم روده و اوتیسم را درک نماییم، باید همکاری بیشتری میان مناطق و مراکز متعدد برقرار نماییم تا به اطلاعات کامل و قابل تعمیم دست یابیم.
پژوهشگران در این پروژه جدید، ترکیبات میکروبیوم روده افراد مبتلا به اختلال اوتیسم ساکن آریزونا و کلرادو را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که ترکیبات میکروبیوم روده افراد ساکن آریزونا و کلرادو با یکدیگر متفاوت می باشد و نشانه های گوارشی هم در افراد ساکن آریزونا به صورت قابل توجهی بالاتر است. ترکیبات میکروبیوم روده هم به صورت قابل توجهی با اوتیسم مرتبط بود.
پژوهشگران همینطور رابطه میان میکروبیوم روده را با شدت رفتارهای اوتیسم، رژیم غذایی و نشانه های گوارشی افراد ساکن کلرادو ارزیابی کردند.
لوزوپون افزود: ما هر سه ماه به شرکت کنندگان رجوع کردیم و از آنها خواستیم پرسشنامه هایی را پر کنند که با گفتار نامناسب و حرکات تکراری مرتبط هستند. یک پرسشنامه در ارتباط با غذا هم از شرکت کنندگان در مورد غذایی که هفته پیش خورده اند، سوال کرد. ما از شرکت کنندگان در مورد نشانه های گوارشی آنها هم پرسیدیم و نمونه های مدفوع را جهت بررسی میکروبیوم به دست آوردیم. ما همه این داده ها را جمع آوری کردیم تا ببینیم که هر کدام چگونه به یکدیگر مربوط هستند.
پژوهشگران دریافتند که سطح بی حالی و عقب نشینی اجتماعی افراد در زمان های متفاوت، با میزان تغییر ترکیب میکروبیوم روده آنها در ارتباط می باشد و بدتر شدن گفتار نامناسب بین نقاط زمانی، با کاهش تنوع میکروبیوم روده ارتباط دارد.
لوزوپون اظهار داشت: ما به بررسی های بیشتری نیاز داریم اما پژوهش ما نشان داده است که میکروبیوم روده در تحریک نشانه های بیماری کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم نقش دارد.
وی ادامه داد: نتایج به دست آمده، از این حقیقت که میکروبیوم روده می تواند یک هدف درمانی پرارزش برای درمان کودکان مبتلا به طیف اوتیسم باشد، پشتیبانی می کند. من می دانم که بعضی از آزمایشگاه ها در حال بررسی مواردی مانند پیوند میکروبیوم مدفوع در این کودکان هستند و نتایج امیدوارکننده ای به دست آورده اند.

منبع: