به گزارش عاشق وب خراسان رضوی طی قرن گذشته، مناظر شب، بخصوص در شهرها با افزایش سریع میزان روشنایی الکتریکی به شدت تغییر کرده و این نور مصنوعی شبانه با خطر بیشتر مبتلا شدن به سرطان تیروئید در افرادی که در این مناطق زندگی می کنند، همراه شده است.
به نقل از نیوز، نتایج مطالعات اپیدمیولوژیکی ارتباط بین قرار گرفتن در معرض میزان بیشتر نور شب که توسط ماهواره ها اندازه گیری شده و افزایش ریسک ابتلاء به سرطان پستان را گزارش کرده اند و ازآنجاکه بعضی از سرطان های پستان امکان دارد یک عامل مشترک وابسته به هورمون با سرطان تیروئید داشته باشند، تعدادی از پژوهشگران به سرپرستی دکتر کیان شیائو از مرکز علوم بهداشتی دانشگاه تگزاس در دانشکده بهداشت عمومی هوستون ایالات متحده ارتباط بین نور در شب و ابتلاء به سرطان تیروئید در بین شرکت کنندگان در مطالعه رژیم غذایی و بهداشت NIH-AARP که بزرگسالان آمریکایی ۵۰ تا ۷۱ ساله در سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ در آن شرکت کردند بودند را موردبررسی قراردادند.
محققان داده های تصاویر ماهواره ای را برای تخمین میزان نور در شب در آدرس های مسکونی شرکت کنندگان تجزیه وتحلیل کردند و سپس پایگاه داده های ثبت سرطان ایالت را بررسی کردند تا تشخیص سرطان تیروئید را تا سال ۲۰۱۱ شناسایی کنند.
در بین ۴۶۴ هزار ۳۷۱ شرکت کننده ای که به صورت متوسط ۱۲ سال و هشت ماه بررسی شدند، ۸۵۶ مورد سرطان تیروئید (۳۸۴ مورد در مردان و ۴۷۲ در زنان) تشخیص داده شد. در این مقایسه بالاترین میزان مشخص شده خطر ۵۵ درصدی ابتلاء به سرطان تیروئید با معرض قرار گرفتن در نور شب بود. این ارتباط در درجه اول توسط رایج ترین شکل سرطان تیروئید، به نام سرطان تیروئید پاپیلاری بررسی گردید که در زنان نسبت به مردان شدت بیشتری داشت. مبتلا شدن به این سرطان در زنان موضعی بود و هیچ نشانه ای از انتشار آن به سایر قسمت های بدن وجود نداشت، درحالی که در مردان این ارتباط با مراحل پیشرفته تر سرطان مرتبط بود. به نظر می آید این ارتباط برای اندازه های مختلف تومور و در میان شرکت کنندگان با خصوصیت های مختلف جمعیتی و شاخص توده بدن، مشابه باشد.
محققان خاطرنشان کردند: برای تایید این یافته ها نیازمند مطالعات اپیدمیولوژیک بیشتری هستیم. در صورت تایید، درک مکانیسم های رابطه بین نور در شب و سرطان تیروئید مهم خواهد بود. دانشمندان تاکید نمودند که نور در شب، ملاتونین، تعدیل کننده فعالیت استروژن را سرکوب می کند و امکان دارد تاثیرات ضد توموری مهمی داشته باشد. همچنین، نور در شب امکان دارد منجر به اختلال در ساعت داخلی بدن (یا ریتم شبانه روزی) شود که یک عامل خطر برای مبتلا شدن به انواع مختلف سرطان است.
دکتر شیائو اظهار داشت: «به عنوان یک مطالعه مشاهده ای این مطالعه برای ایجاد علت و معلول طراحی نشده است. ازاین رو نمی دانیم که آیا سطح بالاتر نور در شب منجر به افزایش ریسک مبتلا شدن به سرطان تیروئید می شود یا خیر؛ اما با عنایت به شواهد ثابت شده در مورد نقش نور در اختلال شبانه روزی بدن امیدواریم که مطالعه ما انگیزه محققان را جهت بررسی بیشتر رابطه بین نور شب و سرطان و سایر بیماری ها فراهم آورد.»
ایشان در ادامه اضافه کرد: اخیرا در بعضی از شهرها سعی شده است تا آلودگی نوری را کاهش دهند و ما معتقدیم مطالعات آینده باید ارزیابی کنند که تا چه اندازه این تلاش ها بر سلامت انسان تأثیر داشته است.
نتایج این تحقیق در نشریه CANCER، مجله انجمن سرطان آمریکا منتشرشده است.