عاشق وب: خراسان رضوی نتایج تحقیقات جدید نشان میدهد که ایمنی در مقابل ویروس کرونا حداقل هشت ماه و حتی ممکنست سال ها ادامه داشته باشد.
به گزارش ایندیپندت ای، دانشمندان سلول های ایمنی در بازماندگان کووید- ۱۹ را بررسی کردند، ازجمله سلول هایی “حافظه” که ویروس را ذخیره می کنند و می تواند آنتی بادی ها را فعال کنند.
دانشمندان موسسه ایمونولوژی لا جولا دانشگاه سن دیگو آمریکا، عناصر پاسخ ایمنی همچون آنتی بادی ها و سلول های تی را ارزیابی کردند و دریافتند که “حافظه ایمنی ” ممکنست حداقل برای هشت ماه دوام داشته باشد.
دانشمندان گفتند که سرعت پایین کاهش بعضی از سلول های موردنیاز برای ایمنی بدن، می تواند به مفهوم دوام بیشتر آن باشد.
این مطالعه امیدواری هایی به وجود آورده است که محافظت از واکسن های کرونا ممکنست سال ها ادامه داشته باشد و ممکنست نیازی به تزریق سالانه نباشد.
برخی از مقالات اخیر پیشنهاد کردند که ایمنی بدن در کمتر از سه ماه کاهش پیدا می کند و سوالاتی در مورد اثربخشی واکسن ایجادشده است اما تحقیقات جدید در مورد سلول های تی نتایج خوش بینانه تری ارائه کرده است و نشان میدهد که واکنش ایمنی می تواند مدت زمان طولانی تری ادامه یابد.
دانشمندان معتقدند که یافته های مطالعه جدید نشان میدهد که وجود “حافظه ایمنی ” امکان پذیر است و سال ها بعد نیز تحریک می شوند.
پژوهشگران تحقیق خودرا قبل از بررسی همکاران در medRxiv، وب سایت علوم بهداشتی تحقیقات قبل از چاپ منتشر نمودند و بطور دوره ای سطح آنتی بادی ها و همین طور حافظه سلول های تی و بی و سایر سلول های ایمنی بدن را اندازه گیری می کنند.
پژوهشگران دریافتند، سلول های تی که قسمتی از سیستم ایمنی است و هم سلول های آلوده را از بین می برد و هم سلول های بی را در ساخت آنتی بادی کمک می نماید تا ۶ ماه وجود دارند.
دانشمندان نگران بودند، افرادی که به عفونت های خفیف مبتلا می شوند پاسخ ایمنی قوی نداشته باشند، اما حدودا همه سلول ها در صورت برخورد مجدد با ویروس قادر به ایجاد پادتن های جدید هستند.
استفان ایوانز، استاد فاراکوپیدمیولوژی در دانشکده بهداشت و پزشکی لندن اظهار داشت: این نتایج احیانا خبر خوبی برای واکسن هاست که می توانند ایمنی بیشتر از کوتاه مدت ایجاد کنند.

منبع: