عاشق وب: سامانه راه نوآوری چاره ای برای توسعه کسب وکار به صورت آنلاین با ایجاد روابط و تبادل بین خدمت دهنده ها و خدمت گیرنده ها در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی افتتاح شد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، توسعه کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال به ایجاد سامانه راه نوآوری منجر گردید. این سامانه بعنوان بستری برای ایجاد روابط و تبادل بین خدمت دهنده ها و خدمت گیرنده ها برای توسعه زیست بوم نوآوری کشور فعالیت می کند. این سامانه توسط ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی ریاست جمهوری برای شکوفایی و توسعه اکوسیستم کارآفرینی این حوزه به راه افتاده است.
هدف این سامانه، فراهم کردن بهترین و مفیدترین شرایط برای سرعت بخشیدن به رشد کسب وکارها است. ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارائه حمایت مادی و معنوی از خدمات ارائه شده در سامانه بر این باور است تا زیست بوم اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی را شکوفا کند و رونق دهد.
سامانه راه نوآوری تا امروز با همراهی ۴۴ خدمت دهنده، ۸۷ خدمت مختلف را به ۱۰۸ شرکت نوپا ارائه کرده است.
برمبنای اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در ادامه مسیر این سامانه با همراهی ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و شتاب دهنده ها و سرمایه گذاران زیست بوم کارآفرینی بوجود آمد. کمپینی هم بمنظور پشتیبانی از شرکت های نوپای حوزه دیجیتال در حال پیاده سازی است.

منبع: