ناسا با همکاری پژوهشگران سنگاپوری به بررسی اطلاعات ماهواره ای پرداخته تا خسارت ناشی از انفجار بیروت را تخمین بزند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ساینس دیلی، تیم تحقیقاتی “تصویربرداری سریع و پیشرفته و تجزیه و تحلیل”(ARIA) ناسا، در همکاری با رصدخانه زمینی سنگاپور، از داده های ترکیبی راداری ماهواره ای استفاده کردند تا میزان احتمالی خسارت ناشی از انفجار گسترده بیروت در تاریخ چهار اوت را برآورد کنند.
داده های ترکیبی رادار تغییرات سطح زمین را قبل و پس از یک حادثه از منظر فضا نشان میدهد. حادثه ای مانند زلزله.
در این مورد، این اطلاعات برای نشان دادن نتایج ویرانی حاصل از انفجار بیروت استفاده شد.
در این نقشه، نقاط قرمز تیره(مانند آن هایی که در بندر بیروت و اطراف آن دیده می شود)، شدیدترین لطمه ها را نشان میدهد.
مناطق نارنجی رنگ نسبتا لطمه دیده و نقاط زرد رنگ احیانا لطمه کمتری را متحمل شده اند.
هر نقطه رنگی، مساحتی به وسعت ۳۰ متر را دربر می گیرد.
نقشه هایی مانند این، به شناسایی مناطق لطمه دیده کمک می نماید. انفجار بیروت خسارت چند میلیارد دلاری به این شهر وارد کرد و سبب شد جان بیش از ۱۵۰ نفر گرفته شود و تعداد زیادی مجروح بجای بماند.
این نقشه شامل اطلاعات اصلاح شده ماهواره “کوپرنیکوس سنتیتل”(Copernicus Sentinel) آژانس فضایی اروپا، و تجزیه و تحلیل های اطلاعات پژوهشگران ناسا در آزمایش پیش رانس جت ناسا و رصدخانه زمینی سنگاپور است.