Rate this post

به گزارش عاشق وب نهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری ˮاینوتکس ۲۰۲۰ˮ و رویدادهای جانبی آن از ۲۲ مرداد ماه سال جاری به صورت آنلاین برگزار می شود.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، با شیوع بیماری ناشی از کرونا، برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینوتکس به حالت تعلیق درآمد و بر مبنای تصمیم دبیرخانه، مقرر شد این نمایشگاه به صورت مجازی و در مرداد ماه سالجاری برگزار گردد.
علاوه بر آن با عنایت به صدمه دیدن خیلی از کسب وکارهای نوپا از این پاندمی و نیاز این کسب وکارها به زمان برای بازگشت به حالت طبیعی، نمایشگاه اینوتکس سالجاری هم با دو ماه تاخیر از ۲۲ تا ۲۵ مردادماه برگزار می گردد.
رویدادهای جانبی این نمایشگاه شامل “استیج”، “کافه سرمایه”، “اینوتکس کوآپ”، “اینوجوان” و سایر بخش های جانبی نمایشگاه هم به صورت مجازی برگزار می گردند.
اطلاعیه های نحوه برگزاری بخش های مختلف نمایشگاه، به مرور و از راه سایت این نمایشگاه به آدرس http: //inotex.com و شبکه های اجتماعی این نمایشگاه در رسانه های اجتماعی به اطلاع مخاطبان این رویداد می رسد.