Rate this post

به گزارش عاشق وب ناسا به تازگی در حساب کاربری خود در اینستاگرام تصویری بسیار زیبا از یک سحابی گسیلشی منتشر نموده است.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، ناسا به تازگی تصویری زیبا از سحابی کالیفرنیا که در ۲۵ ژانویه سال ۲۰۲۰ توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر و تنها ۵ روز قبل از آنکه مأموریت این تلسکوپ تمام شود، ثبت شده، منتشر نمود.
سحابی کالیفرنیا (NGC ۱۴۹۹) یک سحابی گسیلشی در صورت فلکی برساووش است. ریشه نام این سحابی شباهت این سحابی با ایالت کالیفرنیا است. این سحابی حدود هزار سال نوری تا زمین فاصله دارد.
سحابی گسیلشی، ابری از ماده است که در آن ستارگانی بسیار درخشان و سوزان جای دارند. نور این ستارگان در طیف فرابنفش سبب برانگیختگی اتم های گاز شده و در نتیجه نور نسبتاً فراوانی از سحابی گسیل می شود. در سحابی های گسیلشی اتم ها توسط تابش فرابنفش ناشی از ستاره یا ستارگان داغ یونیده شده و به دنبال این در نور مرئی، تابش باردیگر داشته ودیده می شوند.
نوارهای قرمز و آبی در هر طرف تصویر نشان دهنده دو طول موج متفاوت از نور است. منطقه خاکستری هر دو طول موج را نشان داده است. نور مرئی که در تصویر دیده می شود ناشی از گرم شدن ابرهای گازی توسط یک ستاره ابرجرم به نام “کسی برساووش” ( Xi Persei یا Menkib) است.
تلسکوپ فضایی اسپیتزر با تابش امواج مادون قرمز باعث دیده شدن گرد و غبار گرم که در حال ترکیب با گاز است، می شود. گرد و غبار نور مرئی و فرابنفش را از ستارگان مجاور جذب می کند و سپس انرژی جذب شده را بعنوان نور مادون قرمز باردیگر تولید می کند.