Rate this post

عاشق وب: پژوهشگران دانشگاه ˮکمبریجˮ به بررسی کد ژنتیکی ˮکروناویروسˮ پرداختند تا سن و منشا دقیق آنرا پیدا کنند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از کمبریج شایرلایو، بگفته پژوهشگران دانشگاه “کمبریج” ممکنست “کروناویروس” جدید که سبب شیوع بیماری “کووید-۱۹” در سراسر جهان شده است، قبل از آنکه تصور می شد، ظهور پیدا کرده است و شاید منشا آن ووهان نباشد.
یافته های جدید این تیم تحقیقاتی در مجله “National Academy of Sciences” انتشار یافته و نشان میدهد که شاید کروناویروس چند ماه قدیمی تر از چیزی است که تابحال تصور می شده است.
این پژوهشگران همین طور مدعی شدند که شاید این ویروس از بازارهای محلی استان هوبئی چین نشات نگرفته باشد.
“پیتر فورستر”(Peter Forster) متخصص ژنتیک دانشگاه “کمبریج” اظهار کرد، ممکنست این ویروس ماه ها قبل به فرم نهایی خود تغییر یافته باشد که طی آن روی انسان ها تاثیر می گذارد.
وی ادامه داد، ولی این ویروس ماه ها قبل، بدون اینکه دیگران را آلوده کند، در بدن خفاش، دیگر حیوانات و حتی انسان جای گرفته است. سپس بین ۱۳ سپتامبر تا ۷ دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی، آغاز به آلوده کردن افراد و گسترش میان انسان ها شده است.
پیتر فورستر و تیم تحقیقاتی اش با بررسی صدها جهش ژنتیکی کروناویروس به این نتیجه رسیدند که ممکنست این ویروس سال ها در بین حیوانات میزبان شیوع پیدا کرده و در نهایت انسان ها را آلوده کرده باشد.
کرونا ویروس بطور معمول ماهانه یک جهش پیدا می کند.
پیتر فورستر اظهار داشت: به نظر من احتمال اینکه گسترش اولیه کروناویروس در جنوب چین باشد، بسیار بیشتر از احتمال گسترش آن در ووهان است.
ولی اثبات این حرف به تجزیه و تحلیل خفاش های بیشتر نیاز دارد. همین طور حیوانات دیگر که شرایط بالقوه برای بسط این ویروس را دارند هم باید بررسی شوند.
نمونه های بافت که بین ماه های سپتامبر تا دسامبر سال قبل در بیمارستان های چین ذخیره شدند هم باید مورد بررسی قرار گیرند.
پیتر فورستر در نهایت ادامه داد، این گونه پروژه های تحقیقاتی به ما کمک می نماید که نحوه انتقال این ویروس را درک نماییم. همین طور به ما کمک می نماید در آینده به جلوگیری از موارد مشابه کمک نماییم.