Rate this post

عاشق وب: با توسعه و گسترش این حوزه می توان اندام های بدن مانند کلیه، چشم، گوش را با چاپگرهای زیستی ساخت و به داخل بدن منتقل کرد که البته این حوزه حالا در مراحل آزمایشگاهی قرار دارد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، علی محمد سلطانی رئیس مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی درباره اقدامات انجام شده برای رونق حوزه چاپگرهای زیستی در کشور می گوید: این مرکز از دو دانشگاه فعال برای خرید چاپگرهای زیستی حمایت کرد تا پژوهش و تحقیقات در این عرصه رونق داشته باشد. همین طور برگزاری رویداد چاپ زیستی و چالش جوهرهای زیستی نیز با هدف توسعه پنج نوع جوهر زیستی تجاری همچون اقدامات انجام شده در این حوزه می باشد.
او ادامه می دهد: سه نوع جوهر زیستی دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت امسال با حمایت مرکز تجاری سازی می شود. همین طور توسعه تجاری دو بافت غضروف و رگ قابل ارائه به سرمایه گذار با نتایج آزمون های برون تنی و درون تنی و کمک به طراحی، توسعه و تولید چاپگر تخصصی تولید انبوه بافت های استخوان و پوست از اولویت های دیگرمان در این حوزه می باشد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برای تولید بافت با بهره گیری از چاپگرهای زیستی دو خروجی وجود دارد. نخست قالب یا همان داربست است که شکل آن برمبنای اندام مورد نظر است و بعد از آن سلول است که در این داربست قرار می گیرد.
توسعه این حوزه در کشور نیاز به حمایت دارد. در همین زمینه مرکز فناوری های همگرا معاونت علمی وارد عمل شده است. از سه سال پیش ۴ شرکت فناور نسبت به تجاریسازی چاپگرهای زیستی در کشور اقدام نمودند.
البته برخی گروه های دانشگاهی نیز نمونه هایی برای تحقیقات خود ساخته اند. باتوجه به این موارد و همین طور آمار فروش شرک های فناور داخلی نزدیک به ۱۵ دستگاه در سطوح کیفیتی متفاوت در کشور وجود دارد.
نکته دیگری که باید در این عرصه مورد توجه قرار داد، زنجیره ارزش چاپ زیستی است که خود شامل سه بخش چاپگرهای زیستی، مواد و جوهر زیستی مصرفی و توسعه و چاپ بافت زیستی انسانی است.

منبع: