Rate this post

به گزارش عاشق وب تحقیقات جدید نشان داده است که خفاش های خون آشام هم در هنگام بیماری، فاصله گیری اجتماعی را تمرین می کنند و خفاش های بیمار خویش را کمتر در معرض اجتماع قرار می دهند.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از آی ای، با شیوع بیماری کووید-۱۹ در سرتاسر جهان، فاصله گیری یا فاصله گذاری اجتماعی بسیار مهم شده است و الان مشخص شده که ما تنها گونه روی زمین نیستیم که این کار را انجام می دهیم.
تحقیقات جدید محققان دانشگاه تگزاس نشان داده است که خفاش های خون آشام هم این کار را تمرین می کنند.
خفاش ها به شکل دسته جمعی و در اجتماعات متشکل از صدها هزار خفاش زندگی می کنند. این نحوه از زندگی آنها اغلب بعنوان بخشی از استراتژی بقا در نظر گرفته می شود. مهم ترین خصوصیت زندگی اجتماعی آنها این است که آنها نظافت متقابل و اشتراک گذاری غذا را انجام می دهند.
محققان دانشگاه تگزاس می خواستند بررسی نمایند که در صورت بیمار شدن خفاش ها، این رفتارهای اجتماعی چگونه تحت تاثیر قرار می گیرند. آنها یک کلونی کوچک از خفاش ها را در موسسه تحقیقات گرمسیری “اسمیتسونیان” در پاناما تحت نظر داشتند و بعضی از خفاش ها را بیمار کردند و به نظاره تغیر رفتارهای اجتماعی آنها نشستند.
آنها در برخی از خفاش ها باکتری هایی را تزریق کردند که انرژی آنها را برای فعالیت کم کرد و سپس منتظر بودند که ببینند سایر خفاش های سالم چگونه به آنها واکنش نشان می دهند. محققان دریافتند که خفاش های بیمار کمتر به معاشرت با خفاش های سالم می پردازند.

این رفتار در تمیز کردن یکدیگر هم مشاهده شد. بدین ترتیب که خفاش های مریض، خفاش های سالم را در موارد کمتری تمیز می کردند، ازاین رو سایر خفاش ها هم کمتر به این کار می پرداختند.
وقتی نوبت به بررسی اشتراک غذا شد، مشاهده شد که خفاش های بیمار با لیسیدن دهان خود از خفاش های سالم غذا التماس می کردند. در این حالت، خفاش های سالم به خفاش های بیمار غذا می دادند.
در حقیقت، تنها تغییر قابل توجه در میزان نظافت اتفاق می افتد. خانواده های خفاش ها در هنگام بیماری بعضی از خفاش ها از آنها دست برنمی دارند و آنها را رها نمی کنند.
در واقع خفاش ها نوعی از فاصله گیری اجتماعی را رعایت می کنند. این کاملاً شبیه روشی است که انسان ها فاصله گیری اجتماعی را انجام می دهند.
این مطالعه در مجله Massive Science انتشار یافته است.