Rate this post

به گزارش عاشق وب ناسا می خواهد با ۹ دانشگاه همکاری کند تا در توسعه فناوری های رباتیک و ماهواره ای برای بازگشت انسان به ماه، گام هایی دیگر بردارد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از اسپیس، از آنجائیکه ناسا برنامه های بزرگی دارد که انسان ها را در سال ۲۰۲۴ میلادی، به ماه بازگرداند، در تلاش است که روی توسعه ربات های کوچک و ماهواره ها کار کند.
ناسا اعلام نمود که با ۹ تیم دانشگاهی همکاری خواهد نمود تا فناوری های ماهواره ای را توسعه دهد که مربوط به ناوبری، سیستم های پیشران و مدیریت انتقال گرما در ماشین های کوچک است.
مقامات ناسا اعلام نمودند که این سازمان تاریخ مشخصی را برای پرتاب ماهواره ها اعلام نکرده است و همه آنها لزوما به فضا نخواهند رفت.
ولی هدف کلی کمک به درخشش بیشتر این مسیر برای انجام مأموریت های آتی است.
همینطور ناسا اظهار داشت: همانطور که ما برای مأموریت های سرنشین دار و رباتیک آتی آماده می شویم، انتظار داریم که فضاپیماهای کوچک برای پیشبرد مسیر، جست وجوی منابع و ایجاد قابلیت های ناوبری مورد استفاده قرار گیرند.
ناسا اظهار داشت: هدف این برنامه تکمیل فناوری های نوپا برای اکتشاف ماه است که به فضانوردان آینده که روی ماه فرود خواهند آمد، کمک نماید.
هدف دراز مدت ناسا ایجاد حضوری پایدار در ماه و آزمایش فناوری ها در آنجاست تا بشر بتواند به مأموریت نهایی خود یعنی فرود روی مریخ، برسد. ناسا اعتقاد دارد انسان می تواند در اواسط دهه ۲۰۳۰ میلادی به مریخ برسد.