Rate this post

عاشق وب: آژانس فضایی اروپا(ESA) با انتشار چند تصویر از یکی از جالب ترین دهانه های موجود بر سطح مریخ نوشته است که هر دهانه در سیاره سرخ، حرف های خودرا برای گفتن در مورد تاریخ این سیاره دارد.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از ESA، “دهانه مورکس”(Moreux) در مریخ گویای خیلی از فرآیندها و خاصیت های جالب توجه سطح شناسی این سیاره است. این دهانه با قطر ۱۳۸ کیلومتری در حاشیه شمالی منطقه “ترا سابیا”(Terra Sabaea) است که منطقه بزرگی با مساحت ۴۷۰۰ کیلومتر در سیاره سرخ است که مملو از دهانه های برخوردی و پوشیده از جریان های یخبندان، تپه ها، سطوح پست و بلند و شبکه ای از برآمدگی های پیچیده در هم است.

“دهانه مورکس” وقتی با سایر دهانه های برخوردی در مریخ و زمین مقایسه می شود، کمی بد شکل و به هم ریخته بنظر می رسد که نتیجه فرسایش مداوم خاک مریخ در طول تاریخ است. لبه تخم مرغی آن شکسته شده، دیوارهای تیره آن موج دار و لکه دار شده و مرکز آن دارای یک قله برجسته است که از تجمع ماده های برآمده از کف دهانه در هنگام برخورد به وجود آمده است.

درک مقیاس قابل مشاهده از این قله از این نما که از مدار مریخ گرفته شده، دشوار است، اما قله مرکزی دهانه مورکس بسیار بزرگ است و حدود دو کیلومتر ارتفاع دارد.

این دهانه تقریباً ۳ کیلومتر عمق دارد و دو لبه آن حدود ۱۳۸ کیلومتر با یکدیگر فاصله دارد.

منبع: