Rate this post

عاشق وب ساخت نانوکاتالیست مؤثر در تولید نیروی رانش در ماهواره ها
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا، دکتر هادی رضائی، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: هدف از اختراع نانوکاتالیست بر پایه مونولیت و فوم، معرفی پایه های کاتالیستی سرامیک سلولی پوشش داده شده با ایریدیم برای رفع مشکل خردشدگی، ارتقای استواری در مقابل شکست و در عین حال داشتن عملکرد کاتالیستی مطلوب بوده که با دستیابی به این کاتالیست یک حلقه از زنجیره فناوری تراسترهای تک پیشرانه هیدرازینی تکمیل می شود.

وی توضیح داد: امروزه، در خیلی از ماهواره ها برای انجام ماموریت های مختلف، از سیستم پیشرانش تک پیشرانه کاتالیستی استفاده می شود. در این سیستم ها، پیشرانه با عبور از یک بستر کاتالیستی تجزیه شده و موجب تولید گاز داغ می شود که این گاز داغ با عبور از نازل تراستر، تولید نیروی رانش کرده و در این فرایند، کاتالیستی که بیشترین فعالیت، مقاومت مکانیکی و طول عمر را داشته باشد، همواره مد نظر بوده است.

دکتر رضایی تشریح کرد: گرادیان دما و فشار بالای ایجادشده گونه های گازی در ضمن پروسه تجزیه کاتالیستی، منتهی به تخریب کاتالیست و مسدود شدن مسیر و افت فشار ناخواسته در طول بستر می شود، بدین جهت در طرح “ساخت نانوکاتالیست بر پایه مونولیت و فوم” تلاش شده با استفاده از ساختارهای یکپارچه کاتالیستی با سطح خارجی در دسترس بیشتر نظیر مونولیت و فوم، بوسیله فراهم کردن مسیری برای نفوذ واکنش دهنده ها به درون حفره ها و خروج فرآورده ها از درون آنها این مشکل را برطرف نماییم که این امر، با سنتز ساختار مناسب اصلاح شده و الحاق حفره هایی درون پایه با اندازه های مختلف امکان پذیر شده است.

برمبنای اعلام روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه اشاره کرد: دانسیته کم، مقاومت زیاد در مقابل شکنندگی و مقاومت سایشی بالای این کاتالیست ها سبب می شود که پاسخ سریع تری به تغییرات دمایی بدهند و در نتیجه زمان و انرژی مورد نیاز برای تکمیل واکنش تجزیه کم شود.

منبع: