Rate this post

عاشق وب: پژوهشگران دانشگاه ˮام.آی. تیˮ سیستمی مبتنی بر یادگیری ماشینی ابداع نموده اند که می تواند مکان های مناسب را برای ذخیره دی اکسید کربن مشخص نماید.
به گزارش عاشق وب به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، دانشمندان، رؤیای ذخیره دی اکسید کربن در زیر زمین را در سر دارند، اما یافتن محل مناسبی برای ذخیره انتشارات دی اکسید کربن، کار دشواری است.

پژوهشگران دانشگاه “ام.آی. تی” (MIT)، یک سیستم مبتنی بر یادگیری ماشینی ابداع نموده اند که می تواند امواج فرکانس پایین زمین را بررسی کند و به نقشه برداری از ساختارهای زیرزمینی بپردازد.

این گروه پژوهشی، یک شبکه عصبی را برای یافتن ارتباطات پنهان میان عناصر داده ها آموزش دادند.

هوش مصنوعی در این بررسی یاد گرفت چگونه الگوهایی را پیدا کند که می توان از آنها برای یافتن فرکانس های گمشده استفاده نمود. نتیجه این کار، یک سیستم الگوریتمی است که می تواند در موقعیت های درست، فرکانس ها را تخمین بزند و از ساختارهای زیرزمینی نقشه برداری کند.

این سیستم هنوز جهت استفاده آماده نیست. سیستمی که در شرایط واقعی مورد استفاده قرار می گیرد، باید هر نوع لرزه ای را درک کند. هر قدر هم که شبیه سازی ها خوب صورت بگیرند، پژوهشگران باید سیستم را فراتر از شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دهند.

در هر حال این فناوری، امیدوارکننده است و شاید بتواند با مشخص کردن مکان های بیشتری برای ذخیره دی اکسید کربن، تاثیر انسان را بر زمین محدود کند.
با کمک این سیستم، امکان درک بیشتر زمین نیز فراهم خواهد شد. هر چه نقشه های زیرزمینی، جامع تر باشند، دانشمندان بهتر می توانند پدیده هایی که هنوز اسرارآمیز هستند، توضیح دهند.

منبع: